yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings120
100.0% Translate
Words1614
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master e606031462
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/ca.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago Weblate Admin Committed changes yast-cluster/master - Catalan
4 weeks ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Vots</big></b><br>El nombre de vots proporcionats al clúster per qdevice. S'hauria de configurar com a 1 quan s'usi l'algoritsme "ffsplit" i sum(votes_per_node) - 1 quan hi hagi l'algorisme "lms". Per defecte és 1 o (nombre_de_nodes - 1) o generalment sum(vots_per_node) - 1 basat en l'algorisme.</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algoritsme</big></b><br>Algoritsme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
4 weeks ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Vots</big></b><br>El nombre de vots proporcionats al clúster per qdevice. S'hauria de configurar com a 1 quan s'usi l'algoritme "ffsplit" i sum(votes_per_node) - 1 quan hi hagi l'algoritsme "lms". Per defecte és 1 o (nombre_de_nodes - 1) o generalment sum(vots_per_node) - 1 basat en l'algoritsme.</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP address o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algoritme</big></b><br>Algoritme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció de què significa cada algoritl que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
4 weeks ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan

<p><b><big>Habilita l'autenticació de seguretat</big></b><br>Això especifica que l'autenticació HMAC/SHA1 s'hauria d'usar per autenticar tots els missatges. A més, especifica que totes les dades s'haurien d'encriptar amb l'algoritsme d'encriptació sober128 per protegir les dades de l'espionatge. Habilitar aquesta opció afegeix una capçalera de 36 bytes a cada missatge enviat per tòtem, cosa que redueix el rendiment total. L'encriptació i l'autenticació consumeixen un 75% de cicles de CPU a aisexec tal com s'ha mesurat amb gprof quan estaven habilitades. Per a xarxes de 100 Mbits amb transmissions de trames de 1500, un rendiment de 9Mb/s és possible amb un ús de cpu del 100% quan aquesta opció està habilitada en cpus de 3GHz. Un rendiment de 10Mb/s és possible amb un ús de cpu del 20% quan aquesta opció està inhabilitada en cpus de 3GHz. Per a xarxes gig-e amb grans transmissions de trames, un rendiment de 20Mb/s és possible quan aquesta opció està habilitada en cpus de 3GHz. Un rendiment de 60Mb/s és possible quan aquesta opció està inhabilitada en cpus de 3GHz. Per defecte està habilitada. <br></p>
4 weeks ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
L'algoritsme només pot ser un dels següents: ffsplit, lms, test o 2nodelms. El YaST sobreescriurà el test i el 2nodelms.
4 weeks ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
Algoritsme:
5 months ago None Committed changes yast-cluster/master - Catalan
5 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>IAvortamenterrupció de l'inici:</big></b><br>
per cancel·lar la utilitat de configuració amb seguretat, premeu <b>InAvorterrompa</b> ara.</p>
6 months ago None Committed changes yast-cluster/master - Catalan
6 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>InterrAvortament de l'acció de desar:</big></b><br>
per cancel·lar l'acció de desar preme
up <B>Avorta</b>.
Un diàleg addicional indicarà si l'ac
ció del desament:</big></b><br>
per cancel·lar el desament preme
és segu <B>Interromp</b>ra o no.
Un diàleg addicional indicarà si aquesta acció és segura o no.
</p>
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 120 1614
Translated 100.0% 120 1614
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 17, 2019, 2:53 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year