yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings120
100.0% Translate
Words1614
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master fed7b6ae27
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/ca.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes yast-cluster/master - Catalan
3 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>IAvortamenterrupció de l'inici:</big></b><br>
per cancel·lar la utilitat de configuració amb seguretat, premeu <b>InAvorterrompa</b> ara.</p>
4 months ago None Committed changes yast-cluster/master - Catalan
4 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>InterrAvortament de l'acció de desar:</big></b><br>
per cancel·lar l'acció de desar preme
up <B>Avorta</b>.
Un diàleg addicional indicarà si l'ac
ció del desament:</big></b><br>
per cancel·lar el desament preme
és segu <B>Interromp</b>ra o no.
Un diàleg addicional indicarà si aquesta acció és segura o no.
</p>
</p>
9 months ago None Committed changes yast-cluster/master - Catalan
9 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Vincular adreça de xarxa</big></b><br>Això especifica l'adreça a la qual la directiva openais s'hauria de vincular. Aquesta adreça hauria d'acabar sempre amb zero. Si el trànsit tòtem s'hauria d'encaminar per 192.168.5.92, establiu bindnetaddr a 192.168.5.0.<br>Això també pot ser una adreça IPV6, en aquest cas s'usarà el treball en xarxa IPV6. En aquest cas, cal especificar l'adreça completa i no hi ha selecció automàtica d'interfície de xarxa dins d'una subxarxa específica com amb IPv4. Si s'usa treball en xarxa IPv6, el camp nodeidID de node s'ha d'especificar.<br></p>
<p><b><big>Adreça de multidestinació</big></b><br>Aquesta és l'adreça de multidestinació usada per la directiva openais. La configuració per defecte hauria de funcionar a la majoria de xarxes, però l'administrador de xarxes hauria de ser consultat sobre quina adreça de multidestinació fer servir. Eviteu 224.x.x.x perquè és una adreça de multidestinació "config".<br>Això també pot ser una adreça de multidestinació IPV6, cas en què s'usarà el treball de xarxa IPV6. Si s'usa IPv6 networking, cal especificar el camp nodeidID de node.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Això especifica el número de port UDP. És possible usar la mateixa adreça de multidestinació en una xarxa amb els serveis openais configurats per a diferents ports UDP.<br></p>
<p><b><big>Adreça membre</big></b><br>Aquesta llista especifica tots els nodes del clúster per l'adreça IP. Això podria ser configurable quan s'usa udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID de node</big></b><br>Aquesta opció de configuració és opcional quan s'usa IPv4 i necessària quan s'usa IPv6. Això és un valor de 32 bits que especifica l'identificador de node lliurat al servei de pertinença del clúster. Si no s'especifica amb IPv4, l'id del node es determinarà des de l'adreça IP de 32 bits del sistema al qual el sistema està lligat amb un identificador d'anell de 0. El valor d'identificador de node de zero està reservat i no s'hauria d'usar.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Això especifica el mode d'anell redundant, que pot ser cap, actiu o passiu. La replicació activa ofereix una latència una mica més baixa des de la transmissió fins al lliurament en entorns de xarxes defectuosos però amb menys rendiment. La replicació passiva pot arribar a doblar la velocitat del protocol tòtem si el protocol no esdevé lligat a la cpu. L'opció final és cap, en què només s'usarà una interfície de xarxa per operar el protocol tòtem. Si només s'especifica una directiva d'interfície, es tria automàticalment "cap". Si se n'especifiquen múltiples, només es pot triar entre actiu o passiu.<br></p>
<p><b><big>Nom del clúster</big></b><br>Especifica el nom del clúster i s'usa per a la generació automàtica d'adreces de multidifusió. Per defecte és "hacluster". Per a un geoclúster, cada clúster ha de tenir un nom únic.<br></p>
<p><b><big>Vots esperats</big></b><br>Nombre de vots esperats per tenir quòrum. Es calcularà automàticalment quan la secció nodelist {} sigui present a corosync.conf (la llista es generarà quan s'usi transport unicast) o es pot especificar a la secció quorum {} (L'"expect votes" hauria d'usar el nombre total de nodes del clúster). Si els vots esperats són presents al transport unicast, el valor passarà per alt del que s'ha calculat automàticament.<br></p>
<p><b><big>Autogenera ID de node</big></b><br>L'id de node és necessari quan s'usa IPv6. L'habilitació d'ID de node automàtic generarà un "nodeid" automàticament.<br></p>
9 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Vincular adreça de xarxa</big></b><br>Això especifica l'adreça a la qual la directiva openais s'hauria de vincular. Aquesta adreça hauria d'acabar sempre amb zero. Si el trànsit tòtem s'hauria d'encaminar per 192.168.5.92, establiu bindnetaddr a 192.168.5.0.<br>Això també pot ser una adreça IPV6, en aquest cas s'usarà el treball en xarxa IPV6. En aquest cas, cal especificar l'adreça completa i no hi ha selecció automàtica d'interfície de xarxa dins d'una subxarxa específica com amb IPv4. Si s'usa treball en xarxa IPv6, el camp nodeid s'ha d'especificar.<br></p>
<p><b><big>Adreça de multidestinació</big></b><br>Aquesta és l'adreça de multidestinació usada per la directiva openais. La configuració per defecte hauria de funcionar a la majoria de xarxes, però l'administrador de xarxes hauria de ser consultat sobre quina adreça de multidestinació fer servir. Eviteu 224.x.x.x perquè és una adreça de multidestinació "config".<br>Això també pot ser una adreça de multidestinació IPV6, cas en què s'usarà el treball de xarxa IPV6. Si s'usa IPv6 networking, cal especificar el camp nodeid.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Això especifica el número de port UDP. És possible usar la mateixa adreça de multidestinació en una xarxa amb els serveis openais configurats per a diferents ports UDP.<br></p>
<p><b><big>Adreça membre</big></b><br>Aquesta llista especifica tots els nodes del clúster per l'adreça IP. Això podria ser configurable quan s'usa udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID de node</big></b><br>Aquesta opció de configuració és opcional quan s'usa IPv4 i necessària quan s'usa IPv6. Això és un valor de 32 bits que especifica l'identificador de node lliurat al servei de pertinença del clúster. Si no s'especifica amb IPv4, l'id del node es determinarà des de l'adreça IP de 32 bits del sistema al qual el sistema està lligat amb un identificador d'anell de 0. El valor d'identificador de node de zero està reservat i no s'hauria d'usar.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Això especifica el mode d'anell redundant, que pot ser cap, actiu o passiu. La replicació activa ofereix una latència una mica més baixa des de la transmissió fins al lliurament en entorns de xarxes defectuosos però amb menys rendiment. La replicació passiva pot arribar a doblar la velocitat del protocol tòtem si el protocol no esdevé lligat a la cpu. L'opció final és cap, en què només s'usarà una interfície de xarxa per operar el protocol tòtem. Si només s'especifica una directiva d'interfície, es tria automàticalment "cap". Si se n'especifiquen múltiples, només es pot triar entre actiu o passiu.<br></p>
<p><b><big>Nom del clúster</big></b><br>Especifica el nom del clúster i s'usa per a la generació automàtica d'adreces de multidifusió. Per defecte és "hacluster". Per a un geoclúster, cada clúster ha de tenir un nom únic.<br></p>
<p><b><big>Vots esperats</big></b><br>Nombre de vots esperats per tenir quòrum. Es calcularà automàticalment quan la secció nodelist {} sigui present a corosync.conf (la llista es generarà quan s'usi transport unicast) o es pot especificar a la secció quorum {} (L'"expect votes" hauria d'usar el nombre total de nodes del clúster). Si els vots esperats són presents al transport unicast, el valor passarà per alt del que s'ha calculat automàticament.<br></p>
<p><b><big>Autogenera ID de node</big></b><br>L'id de node és necessari quan s'usa IPv6. L'Auto node habilitació d'ID habilitat generarde node automàtic generarà un "nodeid" automàticament.<br></p>
9 months ago David Medina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Vincular adreça de xarxa</big></b><br>Això especifica l'adreça a la qual la directiva openais s'hauria de vincular. Aquesta adreça hauria d'acabar sempre amb zero. Si el trànsit tòtem s'hauria d'encaminar per 192.168.5.92, establiu bindnetaddr a 192.168.5.0.<br>Això també pot ser una adreça IPV6, en aquest cas s'usarà el treball en xarxa IPV6. En aquest cas, cal especificar l'adreça completa i no hi ha selecció automàtica d'interfície de xarxa dins d'una subxarxa específica com amb IPv4. Si s'usa treball en xarxa IPv6, el camp nodeid s'ha d'especificar.<br></p>
<p><b><big>Adreça de multidestinació</big></b><br>Aquesta és l'adreça de multidestinació usada per la directiva openais. La configuració per defecte hauria de funcionar a la majoria de xarxes, però l'administrador de xarxes hauria de ser consultat sobre quina adreça de multidestinació fer servir. Eviteu 224.x.x.x perquè és una adreça de multidestinació "config".<br>Això també pot ser una adreça de multidestinació IPV6, cas en què s'usarà el treball de xarxa IPV6. Si s'usa IPv6 networking, cal especificar el camp nodeid.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Això especifica el número de port UDP. És possible usar la mateixa adreça de multidestinació en una xarxa amb els serveis openais configurats per a diferents ports UDP.<br></p>
<p><b><big>Adreça membre</big></b><br>Aquesta llista especifica tots els nodes del clúster per l'adreça IP. Això podria ser configurable quan s'usa udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID de node</big></b><br>Aquesta opció de configuració és opcional quan s'usa IPv4 i necessària quan s'usa IPv6. Això és un valor de 32 bits que especifica l'identificador de node lliurat al servei de pertinença del clúster. Si no s'especifica amb IPv4, l'id del node es determinarà des de l'adreça IP de 32 bits del sistema al qual el sistema està lligat amb un identificador d'anell de 0. El valor d'identificador de node de zero està reservat i no s'hauria d'usar.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Això especifica el mode d'anell redundant, que pot ser cap, actiu o passiu. La replicació activa ofereix una latència una mica més baixa des de la transmissió fins al lliurament en entorns de xarxes defectuosos però amb menys rendiment. La replicació passiva pot arribar a doblar la velocitat del protocol tòtem si el protocol no esdevé lligat a la cpu. L'opció final és cap, en què només s'usarà una interfície de xarxa per operar el protocol tòtem. Si només s'especifica una directiva d'interfície, es tria automàticalment "cap". Si se n'especifiquen múltiples, només es pot triar entre actiu o passiu.<br></p>
<p><b><big>Nom del clúster</big></b><br>Especifica el nom del clúster i s'usa per a la generació automàtica d'adreces de multidifusió. Per defecte és "hacluster". Per a un geoclúster, cada clúster ha de tenir un nom únic.<br></p>
<p><b><big>Vots esperats</big></b><br>Nombre de vots esperats per tenir quòrum. Es calcularà automàticalment quan la secció nodelist {} sigui present a corosync.conf (la llista es generarà quan s'usi transport unicast) o es pot especificar a la secció quorum {} (L'"expect votes" hauria d'usar el nombre total de nodes del clúster). Si els vots esperats són presents al transport unicast, el valor passarà per alt del que s'ha calculat automàticament.<br></p>
<p><b><big>Autogenera ID de node</big></b><br>NodeidL'id de node és necessari quan s'usa IPv6. L'Auto node ID habilitat generarà un nodeid"nodeid" automàticament.<br></p>
9 months ago David Medina Translation completed yast-cluster/master - Catalan
9 months ago David Medina Committed changes yast-cluster/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 120 1614
Translated 100.0% 120 1614
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 1, 2018, 2:23 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year