yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words1694
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 9ea711c1ec, 8 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
La versió d'IP no coincideix amb l’adreça de vinculació de xarxa al canal.
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Versió d'IP</big></b><br>Especifica la versió d'IP a usar per a la comunicació. El valor pot ser d'ipv4 o ipv6. Per defecte (si no s'especifica) és ipv4.<br></p>
<p><b><big>Vincular adreçaAdreça de vinculació de xarxa</big></b><br>Això especifica l'adreça a la qual la directiva openais s'hauria de vincular. Aquesta adreça hauria d'acabar sempre amb zero. Si el trànsit tòtem s'hauria d'encaminar per 192.168.5.92, establiu bindnetaddr a 192.168.5.0.<br>Això també pot ser una adreça IPV6, en aquest cas s'usarà el treball en xarxa IPV6. En aquest cas, cal especificar l'adreça completa i no hi ha selecció automàtica d'interfície de xarxa dins d'una subxarxa específica com amb IPv4. Si s'usa treball en xarxa IPv6, el camp ID de node s'ha d'especificar.<br></p>
<p><b><big>Adreça de multidestinació</big></b><br>Aquesta és l'adreça de multidestinació usada per la directiva openais. La configuració per defecte hauria de funcionar a la majoria de xarxes, però l'administrador de xarxes hauria de ser consultat sobre quina adreça de multidestinació fer servir. Eviteu 224.x.x.x perquè és una adreça de multidestinació "config".<br>Això també pot ser una adreça de multidestinació IPV6, cas en què s'usarà el treball de xarxa IPV6. Si s'usa IPv6 networking, cal especificar el camp ID de node.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Això especifica el número de port UDP. És possible usar la mateixa adreça de multidestinació en una xarxa amb els serveis openais configurats per a diferents ports UDP.<br></p>
<p><b><big>Adreça membre</big></b><br>Aquesta llista especifica tots els nodes del clúster per l'adreça IP. Això podria ser configurable quan s'usa udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID de node</big></b><br>Aquesta opció de configuració és opcional quan s'usa IPv4 i necessària quan s'usa IPv6. Això és un valor de 32 bits que especifica l'identificador de node lliurat al servei de pertinença del clúster. Si no s'especifica amb IPv4, l'id del node es determinarà des de l'adreça IP de 32 bits del sistema al qual el sistema està lligat amb un identificador d'anell de 0. El valor d'identificador de node de zero està reservat i no s'hauria d'usar.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Això especifica el mode d'anell redundant, que pot ser cap, actiu o passiu. La replicació activa ofereix una latència una mica més baixa des de la transmissió fins al lliurament en entorns de xarxes defectuosos però amb menys rendiment. La replicació passiva pot arribar a doblar la velocitat del protocol tòtem si el protocol no esdevé lligat a la cpu. L'opció final és cap, en què només s'usarà una interfície de xarxa per operar el protocol tòtem. Si només s'especifica una directiva d'interfície, es tria automàticalment "cap". Si se n'especifiquen múltiples, només es pot triar entre actiu o passiu.<br></p>
<p><b><big>Nom del clúster</big></b><br>Especifica el nom del clúster i s'usa per a la generació automàtica d'adreces de transmissió a grups. Per defecte és "hacluster". Per a un geoclúster, cada clúster ha de tenir un nom únic.<br></p>
<p><b><big>Vots esperats</big></b><br>Nombre de vots esperats per tenir quòrum. Es calcularà automàticalment quan la secció nodelist {} sigui present a corosync.conf (la llista es generarà quan s'usi transport unicast) o es pot especificar a la secció quorum {} (L'"expect votes" hauria d'usar el nombre total de nodes del clúster). Si els vots esperats són presents al transport unicast, el valor passarà per alt del que s'ha calculat automàticament. Per seguretat, els vots esperats s'inhabilitaran un cop la llista de nodes no sigui buida; és bo per ignorar el conjunt de vots esperats no apropiats.<br></p>
<p><b><big>Autogenera ID de node</big></b><br>L'id de node és necessari quan s'usa IPv6. L'habilitació d'ID de node automàtic generarà un "nodeid" automàticament.<br></p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
Adreça de xarxa de vinculació de xarxa:
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
La 'ID de node ha de ser única.
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Versió d'IP</big></b><br>Especifica la versió d'IP a usar per a la comunicació. El valor pot ser d'ipv4 o ipv6. Per defecte (si no s'especifica) és ipv4.<br></p>
<p><b><big>Vincular adreça de xarxa</big></b><br>Això especifica l'adreça a la qual la directiva openais s'hauria de vincular. Aquesta adreça hauria d'acabar sempre amb zero. Si el trànsit tòtem s'hauria d'encaminar per 192.168.5.92, establiu bindnetaddr a 192.168.5.0.<br>Això també pot ser una adreça IPV6, en aquest cas s'usarà el treball en xarxa IPV6. En aquest cas, cal especificar l'adreça completa i no hi ha selecció automàtica d'interfície de xarxa dins d'una subxarxa específica com amb IPv4. Si s'usa treball en xarxa IPv6, el camp ID de node s'ha d'especificar.<br></p>
<p><b><big>Adreça de multidestinació</big></b><br>Aquesta és l'adreça de multidestinació usada per la directiva openais. La configuració per defecte hauria de funcionar a la majoria de xarxes, però l'administrador de xarxes hauria de ser consultat sobre quina adreça de multidestinació fer servir. Eviteu 224.x.x.x perquè és una adreça de multidestinació "config".<br>Això també pot ser una adreça de multidestinació IPV6, cas en què s'usarà el treball de xarxa IPV6. Si s'usa IPv6 networking, cal especificar el camp ID de node.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Això especifica el número de port UDP. És possible usar la mateixa adreça de multidestinació en una xarxa amb els serveis openais configurats per a diferents ports UDP.<br></p>
<p><b><big>Adreça membre</big></b><br>Aquesta llista especifica tots els nodes del clúster per l'adreça IP. Això podria ser configurable quan s'usa udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>ID de node</big></b><br>Aquesta opció de configuració és opcional quan s'usa IPv4 i necessària quan s'usa IPv6. Això és un valor de 32 bits que especifica l'identificador de node lliurat al servei de pertinença del clúster. Si no s'especifica amb IPv4, l'id del node es determinarà des de l'adreça IP de 32 bits del sistema al qual el sistema està lligat amb un identificador d'anell de 0. El valor d'identificador de node de zero està reservat i no s'hauria d'usar.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Això especifica el mode d'anell redundant, que pot ser cap, actiu o passiu. La replicació activa ofereix una latència una mica més baixa des de la transmissió fins al lliurament en entorns de xarxes defectuosos però amb menys rendiment. La replicació passiva pot arribar a doblar la velocitat del protocol tòtem si el protocol no esdevé lligat a la cpu. L'opció final és cap, en què només s'usarà una interfície de xarxa per operar el protocol tòtem. Si només s'especifica una directiva d'interfície, es tria automàticalment "cap". Si se n'especifiquen múltiples, només es pot triar entre actiu o passiu.<br></p>
<p><b><big>Nom del clúster</big></b><br>Especifica el nom del clúster i s'usa per a la generació automàtica d'adreces de multidifusiótransmissió a grups. Per defecte és "hacluster". Per a un geoclúster, cada clúster ha de tenir un nom únic.<br></p>
<p><b><big>Vots esperats</big></b><br>Nombre de vots esperats per tenir quòrum. Es calcularà automàticalment quan la secció nodelist {} sigui present a corosync.conf (la llista es generarà quan s'usi transport unicast) o es pot especificar a la secció quorum {} (L'"expect votes" hauria d'usar el nombre total de nodes del clúster). Si els vots esperats són presents al transport unicast, el valor passarà per alt del que s'ha calculat automàticament. Per seguretat, els vots esperats s'inhabilitaran un cop la llista de nodes no sigui buida; és bo per ignorar el conjunt de vots esperats no apropiats.<br></p>
<p><b><big>Autogenera ID de node</big></b><br>L'id de node és necessari quan s'usa IPv6. L'habilitació d'ID de node automàtic generarà un "nodeid" automàticament.<br></p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan

<p><b><big>Interfície dedicada</big></b><br>Una interfície de xarxa per a sincronització. La interfície ha de ternir suport per a multidestinació'admetre la transmissió a grups, i que estigui activada (UP) per usar-se. Pot ser que l'hàgiu de tenir preconfigurada. </p>
<p><b><big>IP</big></b><br>L'adreça IPv4 assignada a la interfície de xarxa dedicada. Això es detecta automàticament.</p>
<p><b><big>Adreça de multidestinaciótransmissió a grups</big></b><br>L'adreça de multidestinaciótransmissió a grups a usar per a la sincronització.</p>
<p><b><big>Número de grup</big></b><br>Un ID numèric indica el grup per a la sincronització.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
Adreça de multidestinaciótransmissió a grups:
a month ago Dmedina Translation changed yast-cluster/master - Catalan
El port de multidestinaciótransmissió a grups ha de ser un número enter positiu.
a month ago Dmedina New translation yast-cluster/master - Catalan
<p><b><big>Model</big></b><br>Especifica el model per usar. Aquest paràmetre és necessari. El corosync-qdevice és modular i admet múltiples models diferents. El model bàsicament defineix quin tipus d'àrbitre s'usa. Ara només s'admet "net".</p>
<p><b><big>Vots</big></b><br>El nombre de vots proporcionats al clúster per qdevice. S'hauria de configurar com a 1 quan s'usi l'algorisme "ffsplit" i sum(votes_per_node) - 1 quan hi hagi l'algorisme "lms". Per defecte és 1 o (nombre_de_nodes - 1) o generalment sum(vots_per_node) - 1 basat en l'algorisme.</p>
<p><b><big>Amfitrió</big></b><br>Especifica l'adreça IP o el nom d'amfitrió del servidor qnetd per usar. Aquest paràmetre és necessari.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Especifica el port TCP del servidor qnetd. Per defecte és 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Pot ser "on", "off" o "required" (requerit, necessari) i especifica si s'ha d'usar TLS. "On" significa que primer s'intenta una connexió amb TLS, però si el servidor no indica que admeti TLS es farà servir no TLS. "Off' s'usa quan TLS no és necessari i llavors ni tan sols s'intenta usar. Aquest mode és l'únic que no necessita una base de dades NSS adequadament iniciada. "Required" significa que TLS és necessari i que, si el servidor no admet TLS, qdevice sortirà amb un missatge d'error. "On" necessita un canvi manual, vegeu la pàgina del manual de corosync-qdevice per a més detalls. Per defecte és "off" al Yast.</p>
<p><b><big>Algorisme</big></b><br>Algorisme de decisió. Pot ser "ffsplit" o "lms". (Actualment també hi ha "test" i "2nodelms", però aquets dos són principalment per a desenvolupadors i no s'haurien d'usar en clústers de producció; per tant, el Yast passarà a "ffsplit" automàticament). Per a la descripció del que significa cada algorisme i quina diferència tenen vegeu-ne les seccions individuals. El valor per defecte és "ffsplit".</p>
<p><b><big>Desempat</big></b><br>(Tie breaker) Pot ser "lowest" (el més baix), "highest" (el més elevat) o "valid_node_id" (número). S'usa com a alternativa si qdevice ha de decidir entre dues o més particions iguals. "El més baix" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més baix. "El més elevat" significa que es tria la partició amb l'identificador de node més alt. I "valid_node_id" significa que es tria la partició que contingui el node amb l'identificador de node proporcionat. Per defecte és el més baix.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 129 1694
Translated 100.0% 129 1694
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 17, 2019, 11:30 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year