yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Component Translated Words
master Linked
32.1%
19.4%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Number of strings 9804
Number of words 128744
Number of languages 76
Number of source strings 129
Number of source words 1694
Language Translated Words
Afrikaans
16.3%
4.1%
Albanian
8.5%
1.4%
Amharic
0.0%
0.0%
Arabic
80.6%
41.7%
Asturian
3.1%
0.3%
Basque
0.0%
0.0%
Belarusian
6.2%
0.8%
Bengali
18.6%
4.5%
Bosnian
6.2%
1.3%
Bulgarian
11.6%
3.1%
Burmese
0.0%
0.0%
Catalan
100.0%
100.0%
Central Khmer
18.6%
4.5%
Chinese (China)
97.7%
49.5%
Chinese (Taiwan)
81.4%
42.1%
Croatian
18.6%
4.5%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
0.0%
0.0%
Dutch
100.0%
100.0%
English (United Kingdom)
19.4%
4.7%
Esperanto
0.0%
0.0%
Estonian
18.6%
4.5%
Finnish
76.0%
71.6%
French
80.6%
41.7%
Galician
18.6%
4.5%
Georgian
14.0%
2.2%
German
100.0%
100.0%
Greek
56.6%
23.0%
Gujarati
16.3%
4.1%
Hebrew
6.2%
0.8%
Hindi
18.6%
4.5%
Hungarian
80.6%
41.7%
Indonesian
68.2%
37.2%
Italian
80.6%
41.7%
Japanese
100.0%
100.0%
Javanese
0.0%
0.0%
Kannada
0.0%
0.0%
Korean
80.6%
41.7%
Kurdish
13.2%
2.1%
Lao
0.0%
0.0%
Latvian
0.0%
0.0%
Lithuanian
39.5%
10.0%
Low German
0.8%
0.1%
Macedonian
10.9%
3.7%
Malay
0.0%
0.0%
Marathi
16.3%
4.1%
Nepali
0.0%
0.0%
Norwegian Bokmål
43.4%
15.3%
Norwegian Nynorsk
0.0%
0.0%
Pashto
0.0%
0.0%
Persian
2.3%
0.2%
Polish
80.6%
41.7%
Portuguese
18.6%
4.5%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Punjabi
19.4%
4.7%
Romanian
19.4%
4.7%
Russian
81.4%
42.1%
Serbian
6.2%
0.8%
Serbian (latin)
0.0%
0.0%
Sinhala
0.0%
0.0%
Slovak
100.0%
100.0%
Slovenian
14.7%
3.8%
Spanish
81.4%
42.1%
Swahili
0.0%
0.0%
Swedish
80.6%
41.7%
Tajik
10.9%
1.9%
Tamil
16.3%
4.1%
Thai
14.7%
3.6%
Turkish
17.1%
4.3%
Turkmen
0.0%
0.0%
Ukrainian
80.6%
41.7%
Vietnamese
14.7%
4.3%
Walloon
15.5%
4.1%
Welsh
4.7%
0.6%
Xhosa
16.3%
4.1%
Zulu
16.3%
4.1%
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-cluster/master - Finnish
a month ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish

<p><b><big>Säikeet</big></b><br>Tämä säätelee kuinka monta säiettä käytetään viestin salaukseen ja ryhmälähetykseen. Mikäli secauth on pois käytöstä ei protokollaa käytetä koskaan säikeitä lähetettäessä. Mikäli secauth on käytössä mahdollistaa tämä asetus useiden säikeiden käyttämisen viestien salaukseen ja ryhmälähetykseen. Säie määritys 0 tarkoittaa, että säiketä ei käytetä lähetyksessä. Tämä tila tarjoaa parhaan suorityskyvyn ei SMP järjestelmille. Oletusarvo on 0.<br></p>
<p><b><big>Ota käyttöön Security Auth
Ota suojaus käyttöön</big>Tämä määrittää HMAC/SHA1 salauksen käyttöön kaikille viesteille. Se täsmentää, että kaikki tieto salataan sober128 salausalgoritmilla suojatakseen tietoa salakuuntelulta.Tämän käyttöönotto lisää 36 tavua jokaisen viestin otsikkoon, joka pienentää suoritustehoa. Salaus ja autentikointi kuluttavat 75% aisexec syklistä gprofilla mitattuna. 100MB verkossa jossa MTU 1500 kehys lähetys: 9MB/sek suorituskyky on mahdollista 100% suoritinkuormalla silloin kun tämä on otettu käyttöön 3gGhz suorittimilla. 10MB/sek suorituskyky on mahdollista 20%suoritinkuormalla silloin kun tämä ei ole käytössä 3gGhz suorittimilla.1GB verkossa jossa jumbo-kehys käytössä: 20MB/sek suorityskyky on mahdollista kun tämä on otettu käyttöön 3gGhz suorittimilla. 60MB/sek suorityskyky on mahdollista silloin kun tämä ei ole käytössä 3gGhz suorittimilla. Oletuksena tämä on käytössä.<br></p>
a month ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish
<p><b><big>Sidottu verkko-osoiteIP-versio</big></b><br>Tämä määrittää osoitteen johon openaisin tulee sitoutua.Määrittää viestinnässä käytettävän IP-version. Voit käyttää IPv4 tai IPv6:sta. Oletuksena (määrittelemätömänä) on IPv4.<br></p>
<p><b><big>Sido verkon-osoite</big></b><br>
Tämän osoitteen tulee aina loppua nollaan. Mikäli liikenne tulee reitittää osoitteen 192.168.5.92 kautta aseta bindnetaddr osoitteeksi 192.168.5.0.<br>Tämä voi olla myös IPv6-osoite, siinä tapauksessa käytetään IPv6-osoitetta. Tässä tapauksessa tulee käyttää kokonaista osoitetta, eikä automaattista verkkoliitäntää saa valita kuten IPv4-osoiteen kanssa tehdään. Mikäli käytetään IPv6-osoitetta tulee nodeid kenttään määrittää arvo.<br></p>
<p><b><big>Ryhmälähetysosoite</big></b><br>Tämä on openaisin käyttämä ryhmälähetysosoite. Oletusosoitteen tulisi usein miten toimia, mutta mikäli epäselvää varmista verkon ylläpitäjältä käytettävä ryhmälähetysosoite. Vältä käyttämästä 224.x.x.x osoitetta tämä on "asetusten" ryhmälähetysosoite.<br>Tämä voi olla myös IPv6 ryhmälähetysosoite silloin kun käytetään IPv6-osoitetta. Mikäli käytetään IPv6-osoitetta tulee nodeid kenttään määrittää arvo.</p>
<p><b><big>RyhmälähetyspPortti</big></b><br>Tämä määrittää käytettävän UDP-portin. On mahdollista käyttää samaa ryhmälähetysosoitetta verkossa jossa openais palvelut on määritetty eri UDP-porteille.<br></p>
<p><b><big>Noodi ID</big></b><br>Tämä määritys on vapaehtoinen silloin kun IPv4 on käytössä ja pakollin silloin kun IPv6 on käytössä. Tämä on 32 bittinen arvo joka yksilöi noodin klusteripalvelussa. Mikäli tätä ei määritetä käytettäessä IPv4-osoitetta noodi id määritetään IP-osoitteesta järjestelmästä johon tämä on liitetty tunnisteella 0. Noodi tunniste 0 on varattu ja sitä ei tulisi käyttää.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Tämä määrittää ringin tyypin, se voi olla, ei mitään, aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen replikointi tarjoaa hieman pienemmän latenssin toimittaessa tietoa viallisesta ympäristössä, mutta samalla hieman huonomman suorituskyvyn. Passiivinen replikointi voi melkein tuplata totem protokollan nopeuden mikäli se ei ole prosessorisidonnainen. Viimeinen vaihtoehto on "ei mitään" jolloin vain yhtä verkkoliitäntää käytetään totem protokollan käsittelyyn. Mikäli vain yksi verkkoliitäntä on määritetty valitaan "ei mitään" automaattisesti. Mikäli useampi verkkoliitäntä on määritetty voidaan käyttään vain aktiivista tai passiivista tyyppiä.<br></p>
2 months ago none Committed changes yast-cluster/master - German
2 months ago SarahKriesch New translation yast-cluster/master - German

<p><b><big>Aktivierung/Deaktivierung vom Cluster-Start zum Bootzeitpunkt</big></b><br>Den ganzen Cluster zum Bottzeitpunkt starten oder nicht starten. Der Dienst beinhaltet: pacemaker, corosync, corosync-qdevice(Wenn corosyncqdevice aktiviert ist).</p>
<p><b><big>Cluster jetzt starten/stoppen</big></b><br>Den ganzen Cluster genau jetzt starten oder stoppen. Der Dienst beinhaltet: pacemaker, corosync, corosync-qdevice(Wenn corosyncqdevice aktiviert ist).</p>
<p><b><big>Firewall-Einstellungen</big></b><br>Den Port aktivieren, wenn die Firewall aktiviert ist</p>
2 months ago none Committed changes yast-cluster/master - German
2 months ago SarahKriesch Translation changed yast-cluster/master - German
<p><b><big>Modell</big></b><br>Gibt das zu verwendende Modell an. Dieser Parameter ist erforderlich. Corosync Q-qdevice ist modular aufgebaut und unterstützt mehrere verschiedene Modelle. Das Modell bestimmt im Wesentlichen, welcher Vermittlungstyp verwendet wird. Zurzeit wird nur 'net' unterstützt.</p>
<p><b><big>Host</big></b><br>Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des zu verwendeten qnetd-Servers an. Dieser Parameter ist erforderlich.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Gibt den TCP-Port des qnetd-Servers an. Standard ist 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Kann 'on', 'off' oder 'required' lauten und gibt an, ob TLS verwendet werden sollte. Der Wert 'on' bedeutet, dass zuerst versucht wird, eine Verbindung mit TLS herzustellen. Wenn der Server TLS jedoch nicht unterstützt, wird eine Verbindung ohne TLS verwendet. 'off' kommt zum Einsatz, wenn TLS nicht erforderlich ist. In diesem Fall wird gar nicht erst versucht, eine TLS-Verbindung herzustellen. Dies ist der einzige Modus, für den keine ordnungsgemäß initialisierte NSS-Datenbank erforderlich ist. 'required' bedeutet, dass TLS erforderlich ist und wenn der Server TLS nicht unterstützt, wird qdevice mit einer Fehlermeldung beendet. Um 'on' manuell zu ändern, finden Sie weitere Informationen auf der Hilfeseite (man-page) zu Corosync-Qdevice. Die Standardeinstellung in yast lautet 'off'.</p>
<p><b><big>Algorithmus</big></b><br>Entscheidungsalgorithmus. Kann 'ffsplit' oder 'lms' sein. (Außerdem sind 'test' und '2nodelms' verfügbar, beide Algorithmen sind jedoch für Entwickler vorgesehen und sollten nicht für Produktionscluster verwendet werden. Daher werden sie von yast automatisch zu 'ffsplit' geändert.) Eine Beschreibung der Bedeutung und der Unterschiede der Algorithmen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten. Der Standardwert lautet 'ffsplit'.</p>
<p><b><big>Entscheidungskriterium</big></b><br>Die Werte 'lowest', 'highest' oder 'valid_node_id' (Zahl) können verwendet werden. Dies dient als Ausweichlösung, wenn qdevice zwischen zwei oder mehreren Partitionen entscheiden muss. Bei 'lowest' wird die Partition mit der niedrigsten Knoten-ID verwendet. Bei 'highest' wird die Partition mit der höchsten Knoten-ID verwendet. Die Einstellung 'valid_node_id' bedeutet, dass die Partition, die den Knoten mit der angegebenen ID enthält, ausgewählt wird. Die Standardeinstellung ist 'lowest'.</p>
2 months ago SarahKriesch New translation yast-cluster/master - German
<p><b><big>Modell</big></b><br>Gibt das zu verwendende Modell an. Dieser Parameter ist erforderlich. Corosync Qdevice ist modular aufgebaut und unterstützt mehrere verschiedene Modelle. Das Modell bestimmt im Wesentlichen, welcher Vermittlungstyp verwendet wird. Zurzeit wird nur 'net' unterstützt.</p>
<p><b><big>Votes</big></b><br>Die Anzahl der Votes, die Qdevice dem Cluster zur Verfügung stellt. Hier sollte 1 für den Algorithmus 'ffsplit' und 'sum(Votes_pro_Knoten) - 1' für den Algorithmus 'lms' angegeben werden. Standardmäßig wird 1 oder '(Anzahl_der_Knoten - 1)' oder allgemein 'sum(Votes_pro_Knoten) - 1' je nach Algorithmus verwendet.</p>
<p><b><big>Host</big></b><br>Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des zu verwendeten qnetd-Servers an. Dieser Parameter ist erforderlich.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Gibt den TCP-Port des qnetd-Servers an. Standard ist 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Kann 'on', 'off' oder 'required' lauten und gibt an, ob TLS verwendet werden sollte. Der Wert 'on' bedeutet, dass zuerst versucht wird, eine Verbindung mit TLS herzustellen. Wenn der Server TLS jedoch nicht unterstützt, wird eine Verbindung ohne TLS verwendet. 'off' kommt zum Einsatz, wenn TLS nicht erforderlich ist. In diesem Fall wird gar nicht erst versucht, eine TLS-Verbindung herzustellen. Dies ist der einzige Modus, für den keine ordnungsgemäß initialisierte NSS-Datenbank erforderlich ist. 'required' bedeutet, dass TLS erforderlich ist und wenn der Server TLS nicht unterstützt, wird qdevice mit einer Fehlermeldung beendet. Um 'on' manuell zu ändern, finden Sie weitere Informationen auf der Hilfeseite (man-page) zu Corosync-Qdevice. Die Standardeinstellung in yast lautet 'off'.</p>
<p><b><big>Algorithmus</big></b><br>Entscheidungsalgorithmus. Kann 'ffsplit' oder 'lms' sein. (Außerdem sind 'test' und '2nodelms' verfügbar, beide Algorithmen sind jedoch für Entwickler vorgesehen und sollten nicht für Produktionscluster verwendet werden. Daher werden sie von yast automatisch zu 'ffsplit' geändert.) Eine Beschreibung der Bedeutung und der Unterschiede der Algorithmen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten. Der Standardwert lautet 'ffsplit'.</p>
<p><b><big>Entscheidungskriterium</big></b><br>Die Werte 'lowest', 'highest' oder 'valid_node_id' (Zahl) können verwendet werden. Dies dient als Ausweichlösung, wenn qdevice zwischen zwei oder mehreren Partitionen entscheiden muss. Bei 'lowest' wird die Partition mit der niedrigsten Knoten-ID verwendet. Bei 'highest' wird die Partition mit der höchsten Knoten-ID verwendet. Die Einstellung 'valid_node_id' bedeutet, dass die Partition, die den Knoten mit der angegebenen ID enthält, ausgewählt wird. Die Standardeinstellung ist 'lowest'.</p>
2 months ago SarahKriesch New translation yast-cluster/master - German
<p><b><big>IP-Version</big></b><br> Spezifiziert die zu verwendende Version der IP zur Kommunikation. Value can be one of ipv4 or ipv6. Default (if unspecified) is ipv4.<br></p>
<p><b><big>Netzwerkadresse zuweisen</big></b><br>Adresse, die das ausführbare Element openais zuweisen soll. Diese Adresse muss auf null (0) enden. Falls der Totem-Datenverkehr über 192.168.5.92 geleitet werden soll, legen Sie für bindnetaddr den Wert 192.168.5.0 fest.<br>Sie können auch eine IPV6-Adresse angeben, sodass das IPV6-Networking verwendet wird. In diesem Fall müssen Sie die vollständige Adresse angeben, und die Netzwerkschnittstelle in einem bestimmten Subnetz wird nicht automatisch ausgewählt (im Gegensatz zu IPv4). Wenn das IPv6-Networking verwendet wird, müssen Sie das Feld nodeid festlegen.<br></p>
<p><b><big>Multicast-Adresse</big></b><br>Die Multicast-Adresse, die vom ausführbaren Element openais verwendet wird. Die Standardeinstellungen ist für die meisten Netzwerke geeignet; fragen Sie dennoch den Netzwerkadministrator nach der zu verwendenden Multicast-Adresse. Die Adresse 224.x.x.x ist nicht zulässig, da dies eine "config"-Multicast-Adresse ist.<br>Sie können auch eine IPV6-Adresse angeben, sodass das IPV6-Networking verwendet wird. In diesem Fall müssen Sie das Feld nodeid festlegen.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Nummer des UDP-Ports. In einem Netzwerk, in dem der Dienst openais für mehrere UDP-Ports konfiguriert ist, können Sie dieselbe Multicast-Adresse verwenden.<br></p>
<p><b><big>Mitgliedsadresse</big></b><br>Diese Liste enthält alle Knoten im Cluster (nach IP-Adresse geordnet). Die Liste kann mit udpu(Unicast) konfiguriert werden. <br></p>
<p><b><big>Knoten-ID</big></b><br>Diese Konfigurationsoption ist bei IPv4 optional und bei IPv6 erforderlich. Dieser 32-Bit-Wert gibt die Knoten-ID an, die an den Cluster-Mitgliedschaftsdienst übergeben werden soll. Ist die Knoten-ID in IPv4 nicht angegeben, wird sie aus der 32-Bit-IP-Adresse abgeleitet, der das System mit der Ring-ID 0 zugewiesen ist. Der Wert 0 (null) für die Knoten-ID ist reserviert und darf nicht verwendet werden.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Modus für den redundanten Ring (keine, aktiv oder passiv). Bei der aktiven Reproduktion ist die Latenz von der Übertragung bis zur Lieferung in fehlerhaften Netzwerkumgebungen geringer, die Leistung jedoch auch. Die passive Reproduktion kann die Geschwindigkeit des Totem-Protokolls nahezu verdoppeln, sofern das Protokoll nicht der CPU zugewiesen wird. Bei der Option 'keiner' wird das Totem-Protokoll mit nur einer Netzwerkschnittstelle ausgeführt. Wenn nur eine einzige Schnittstellenanweisung angegeben ist, wird automatisch 'keine' ausgewählt. Sind mehrere Schnittstellenanweisungen angegeben, stehen nur die Optionen 'aktiv' und 'passiv' zur Auswahl.<br></p>
<p><b><big>Cluster-Name</big></b><br>Das spezifiziert den Namen des Clusters und wird zur automatischen Generierung von Multicast-Adressen verwendet. Standard ist hacluster. Für ein Geo-Cluster muss jedes Cluster einen einzigartigen Namen haben.<br></p>
<p><b><big>Erwartete Votes</big></b><br>Erwartete Anzahl der Votes für Voting-Quorum. Dieser Wert wird automatisch berechnet, wenn die Datei 'corosync.conf' den Abschnitt 'nodelist {}' enthält (Liste wird bei Verwendung des Unicast-Transports erzeugt), oder kann im Abschnitt 'quorum {}' festgelegt werden. (Für 'Erwartete Votes' muss die Gesamtanzahl der Knoten im Cluster angegeben werden). Wenn 'Erwartete Votes' im Unicast-Transport vorliegt, hat dieser Wert Vorrang vor dem automatisch berechneten Wert. Zur Sicherheit werden die 'Erwarteten Votes' deaktiviert, wenn die Knotenliste nicht leer ist. Es ist gut sie unpassenden Sätze an 'Erwarteten Votes' zu ignorieren.<br></p>
<p><b><big>Knoten-ID automatisch erzeugen</big></b><br>Bei IPv6 ist nodeid erforderlich. Wenn diese Option aktiviert ist, wird nodeid automatisch erzeugt.<br></p>
2 months ago SarahKriesch New translation yast-cluster/master - German
Pacemaker und corosync starten/stoppen
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year