yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-cluster/master - Galician
a month ago admin Resource update yast-cluster/master - Galician
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
Garda os cambios de firewall
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b> <big> Interfaz dedicada </big> </b> <br> Interfaz de rede dedicada á sincronización. A interface debe ser compatible con multidifusión e está dispoñible para o uso. Pode que teñas que pre-configurar. </p>
<p><b><big>IP</big> </b> <br> O enderezo IPv4 asignado á interface de rede dedicada. Isto detéctase automaticamente. </p>
<p><b> <big> Enderezo multicast </big> </b> <br> A dirección multicast que se empregará para a sincronización. </p>
<p><b> <big> Número do grupo </big> </b> <br> Un ID numérico indica o grupo para a sincronización. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b> <big> Sincronización do host </big> </b> <br> Os nomes de hospedaxe empregados aquí deben ser os nomes de host locais dos nodos do clúster. Isto significa que debes usar exactamente a mesma cadea que a imprimida polo comando hostname. </p>
<p><b> <big> Ficheiro de sincronización </big> </b> <br> O nome de ficheiro absoluto completo que se sincronizará. </p>
<p><b><big>Pre-Shared-Keys</big> </b> <br> A autenticación realízase usando as direccións IP e as chaves pre-compartidas en Csync2. O ficheiro clave está xerado con csync2 -k / etc / csync2 / key_hagroup. O ficheiro key_hagroup debería copiarse manualmente a todos os membros do clúster despois de crealo. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b> <big> O clúster comeza ao iniciar o tempo de inicio / desactivar </big> </b> <br> Iniciar ou non iniciar todo o clúster ao iniciar o tempo. O servizo inclúe: marcapasos, corosync, corosync-qdevice (Se está activado corosyncqdevice). </p>
<p><b> <big> Inicio / parada do clúster </big> </b> <br> Inicia ou detén todo o clúster agora mesmo. O servizo inclúe: marcapasos, corosync, corosync-qdevice (Se está activado corosyncqdevice). </p>
<p><b> <big> Configuración de firewall </big> </b> <br> Habilita o porto cando Firewall estea activado </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b> <big> Hable Security Auth </big> </b> <br> Especifica que a autenticación HMAC / SHA1 debería usarse para autenticar todas as mensaxes. Especifica ademais que todos os datos deben ser cifrados co algoritmo de cifrado sobrio128 para protexer os datos contra o esquema. Se activa esta opción engádese un encabezado de 36 bytes a todas as mensaxes enviadas por tótem, o que reduce o rendemento total. O cifrado e a autenticación consumen o 75% dos ciclos da CPU en aisexec como se mide con gprof cando está activado. Para redes de 100Mbit con transmisión de fotogramas de 1500 MTU: é posible un rendemento de 9Mb / s con un uso do 100% de CPU cando esta opción está habilitada en 3GHz cpus. É posible empregar un rendemento de 10Mb / s con un 20% de cpu de uso cando esta opción está desactivada en 3GHz cpus. Para redes gig-e con transmisións de gran formato: é posible un rendemento de 20Mb / s cando esta opción está habilitada en 3GHz cpus. É posible un rendemento de 60Mb / s cando esta opción está desactivada en 3GHz cpus. O valor predeterminado está activado. <br> </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b><big>Model</big> </b> <br> Especifica o modelo a empregar. Este parámetro é necesario. corosync-qdevice é modular e é capaz de soportar múltiples modelos diferentes. O modelo define basicamente que tipo de árbitro se usa. Actualmente só se admite "net". </p>
<p><b><big>Host</big> </b> <br> Especifica o enderezo IP ou o nome do servidor do servidor qnetd que se vai empregar. Este parámetro é necesario. </p>
<p><b><big>Port</big> </b> <br> Especifica o porto TCP do servidor qnetd. O predeterminado é 5403. </p>
<p><b><big>TLS</big> </b> <br> Pode ser un "on", "off" ou "obligatorio" e especifica se hai que usar tls. "on" significa que primeiro inténtase unha conexión con TLS, pero se o servidor non anuncia publicidade de soporte TLS, usaranse non TLS. Utilízase "apagado", entón non se require TLS e nin sequera se intentou. Este modo é o único que non precisa unha base de datos NSS inicialmente adecuada. "obligatorio" significa TLS e se o servidor non admite TLS, qdevice sairá coa mensaxe de erro. "on" precisa cambiar manualmente, consulte a páxina de man de corosync-qdevice para máis detalles. O predeterminado está desactivado en yast. </p>
<p><b><big>Algorithm</big> </b> <br> Algoritmo de decisión. Pode ser un dos "ffsplit" ou "lms". (De feito, hai tamén 'test' e '2nodelms', ambos destinados principalmente a desenvolvedores e non deberían usarse para clusters de produción, polo que o yast converterase en 'ffsplit' automaticamente). Para unha descrición do que significa cada algoritmo e como difieren os algoritmos, consulte as súas seccións individuais. O valor por defecto é ffsplit. </p>
<p><b> <big> Desglose de empate </big> </b> <br> Pode ser un dos valores 'máis baixos', 'máis altos' ou 'valid_node_id' (número). Utilízase como fallback, si qdevice ten que decidir entre dúas ou máis particións iguais. "máis baixo" significa que se elixe a partición co id de menor nodo. "máis alto" significa que se elixe a partición con id de nodo máis alto. E 'valid_node_id' significa que se elixe a partición que contén o nodo co id de dado. O estándar é "máis baixo". </p>
<p><b> <big> Qdevice Heuristics </big> </b> <br> Subsección de Qdevice. As heurísticas son un conxunto de comandos executados localmente no inicio, o cambio de pertenza ao clúster, conectarse con éxito a corosync-qnetd e, opcionalmente, tamén en horas regulares. Os comandos execútanse en paralelo. Cando * todas as ordes * rematan con éxito (o seu código de erro de devolución é cero) puntualmente, a heurística pasou, se non, fallaron. O resultado heurístico envíase a corosync-qnetd e alí emprégase nos cálculos para determinar que partición se debe quorar. </p>
<p><b> <big> Modo heurístico </big> </b> <br> Pode ser activado, sincronizar ou desactivar e especifica o modo de funcionamento da heurística. O predeterminado está desactivado, o que significa que a heurística está desactivada. Cando se establece a sincronización, a heurística só se executa durante o inicio, o cambio de membresía e cando se establece a conexión a corosync-qnetd. Cando a heurística debería funcionar tamén de xeito regular, esta opción debería estar establecida en valor. </p>
<p><b> <big> Heuristics Timeout </big> </b> <br> Especifica o tempo máximo en milisegundos. Canto tempo agarda o corosync-qdevice ata que rematen as ordes heurísticas. Se algún comando non remata antes do tempo de espera, asasina e a heurística falla. Este tempo de espera é usado para heurísticas executadas en horas regulares. O valor por defecto é a metade do quorum.device.timeout, polo que 5000. </p>
<p><b> <big> Heuristics Sync_timeout </big> </b> <br> Semellante a quorum.device.heuristics.timeout pero usado durante os cambios de membresía. O valor por defecto é a metade do quorum.device.sync_timeout, polo que é 15000. </p>
<p><b> <big> Intervalo heurístico </big> </b> <br> Especifica o intervalo entre dúas execucións heurísticas regulares. O valor por defecto é 3 * quorum.device.timeout, polo que 30000. </p>
<p><b> <big> Heuristics exec_NAME </big> </b> <br> Define executables. * NAME * pode ser unha cadea de nome de chave cmap válida arbitrariamente e non ten ningún significado especial. O valor desta variable debe conter un comando para executar. O valor analízase (divídese) en argumentos do mesmo xeito que faría Bourne shell. A cotización é posible empregando cotas atrás e dobres. <br> Por exemplo, Nome (exec_check_master), Valor (/etc/corosync/qdevice/check_master.sh) </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
<p><b> <big> Versión IP </big> </b> <br> Especifica a versión de IP para a comunicación. O valor pode ser un de ipv4 ou ipv6. O estándar (se non se especifica) é ipv4. <br> </p>
<p><b> <big> Ligar o enderezo de rede </big> </b> <br> Especifica o enderezo ao que o executivo openais debería ligar. Este enderezo sempre debe rematar en cero. Se o tráfico totem debe encamiñarse en 192.168.5.92, configure bindnetaddr en 192.168.5.0. <br> Este tamén pode ser un enderezo IPV6, nese caso empregarase a rede IPV6. Neste caso, debe indicarse a dirección completa e non hai unha selección automática da interface de rede dentro dunha subred específica como sucede con IPv4. Se se usa unha rede IPv6, debe especificarse o campo nodo. <br> </p>
<p><b> <big> Enderezo multicast </big> </b> <br> Este é o enderezo multicast usado polo executivo openais. O predeterminado debería funcionar para a maioría das redes, pero o administrador da rede debería ser consultado sobre unha dirección multicast a usar. Evite 224.x.x.x porque se trata dun enderezo multicast "config". <br> Este tamén pode ser un enderezo multicast IPV6, nese caso empregarase a rede IPV6. Se se usa unha rede IPv6, debe especificarse o campo nodo. </p>
<p><b><big>Port</big> </b> <br> Especifica o número de porto UDP. É posible usar a mesma dirección multicast nunha rede cos servizos openais configurados para diferentes portos UDP. <br> </p>
<p><b> <big> Enderezo do membro </big> </b> <br> Esta lista especifica todos os nodos do clúster por enderezo IP. Isto pode configurarse cando se usa udpu (Unicast). <br> </p>
<p><b> <big> ID de nodo </big> </b> <br> Esta opción de configuración é opcional cando se usa IPv4 e é necesario cando se usa IPv6. Este é un valor de 32 bits que especifica o identificador de nodos entregado ao servizo de adhesión ao clúster. Se isto non se especifica con IPv4, o id do nodo determinarase a partir da dirección IP de 32 bits do sistema ao que está unido o sistema cun identificador de anel de 0. O valor do identificador de nodo de cero está reservado e non se debe usar. <Br > </p>
<p><b><big>rrp_mode</big> </b> <br> Especifica o modo de anel redundante, que pode ser ningún, activo ou pasivo. A replicación activa ofrece unha latencia lixeiramente inferior desde a transmisión ata a entrega en ambientes de rede defectuosos pero con menos rendemento. A replicación pasiva pode case duplicar a velocidade do protocolo totem se o protocolo non se vincula por CPU. A opción final é ningunha, nese caso só se empregará unha interface de rede para operar o protocolo totem. Se só se especifica unha directiva de interface, non se escolle ningunha automaticamente. Se se especifican varias directivas de interface, só se poderá escoller activo ou pasivo. <br> </p>
<p><b> <big> Nome do clúster </big> </b> <br> Especifica o nome do clúster e úsase para a xeración automática de enderezos multicast. O estándar por defecto é exclusivo. Para un cluster xeográfico, cada cluster debe ter un nome único. <br> </p>
<p><b> <big> Votos esperados </big> </b> <br> Espere o número de voto para o quórum de votación. Calcúlase automaticamente cando a sección nodelista {} estea presente en corosync.conf (a lista xerarase ao usar transporte unicast) ou se poida especificar na sección quórum {} (espera que os votos deban usar o número total de nodos do clúster) . Se os votos esperados se presentan no transporte de unicast, o valor anulará o calculado automaticamente. Por seguridade, os votos esperados desactivaranse unha vez que a lista de números non estea baleira, é bo ignorar o conxunto de votos esperados inadecuados. <br> </p>
<p><b> <big> Xeración automática do nodo ID </big> </b> <br> O nodeid é necesario para usar IPv6. A identificación automática do nodo habilitada xerará nodeid automaticamente. <br> </p>
2 months ago none Suggestion added yast-cluster/master - Galician
Hai que cumprir a dirección multicast
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 142 2011
Translated 16.9% 24 77
Needs editing 35.2% 50
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year