yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
When User Action Detail Object
5 days ago none Resource update yast-drbd/master - Finnish
a week ago none Resource update yast-drbd/master - Finnish
4 months ago none Resource update yast-drbd/master - Finnish
4 months ago admin Resource update yast-drbd/master - Finnish
8 months ago admin Resource update yast-drbd/master - Finnish
a year ago none Committed changes yast-drbd/master - Finnish
a year ago KimmoKujansuu New translation yast-drbd/master - Finnish

<p>"Nimi" on pakollinen ja sen on vastattava yhden solmun Linuxin konenimiä (uname -n)</p>
<p>"Osoite:portti": Resurssi vaatii kullekin laitteelle IP-osoitteen, jota käytetään odottamaan kumppanilaitteelta saapuvien yhteyksien saapumista laitteeseensaapuvia yhteyksiä kumppanilaitteelta laitteen saavuttamiseksi. Jokainen DRBD-resurssi vaatii TCP-portin, jota käytetään yhdistämään solmun kumppanilaitteeseen. IPv6 kohdalla ipv6-avainsanaa seuraava todellinen osoite on sijoitettava suluissa: ipv6 [2001:1945:fc03:abcd::1]:7788</p>
<p>"Laite": Kuvatun lohkolaitesolmun laitteen nimi. Tätä laitettaSinun on käytettävä tätä laitetta sovelluksenssasi (tiedostojärjestelmän) kanssa. Se ei saa olla matalan tason lohkolaite, joka määrittyy levyparametrinsa mukaan.
Esimerkiksi: "
), etkä saa käyttää levyparametrilla määritettyä alhaisen tason lohkolaitetta sen pienimmän numeron seurauksena. Muussa tapauksessa et voi jättää nimeä tai sanaa minor ja sen numeroa. Jos jätät nimen pois, käytetään oletusarvoa /dev/drbd'minor number'.
Kuten: '/dev/drbd{service} minor {minor drbd number [0...255]}' tai '
;/dev/drbd_r0 {minor 0"drbd number [0...255]}';</p>
<p>"Levy": DRBD käyttää tätä lohkolaitetta datan tallentamiseen ja noutamiseen. Älä käytä tätä laitetta DRBD:n käyttäessä sitä.</p>
<p>"Metalevy": sisäinen. Sisäisellä tarkoitetaan, että taustalaitteen viimeistä osaa käytetään tallentamaan metadataa.</p>
<p> "Solmun tunnus": Solmun ID on drbd:n sisäinen arvo, jolla generoidaan yast automaattisesti. Isäntäkoneella voi olla erilainen "solmun tunnus" eri resursseissa.</p>
a year ago none Committed changes yast-drbd/master - Finnish
a year ago KimmoKujansuu New translation yast-drbd/master - Finnish
Kirjoitetaan yleiset asetukset...Palomuuri asetusten kirjoittaminen
a year ago KimmoKujansuu New translation yast-drbd/master - Finnish
Kirjoitetaan DRBDLVM-määritystäksiä...
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 116 1423
Translated 81.9% 95 825
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.9% 1

Last activity

Last change Nov. 28, 2019, 10 p.m.
Last author Kimmo Kujansuu

Activity in last 30 days

Activity in last year