SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-iplb is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
The translation of yast-iplb contains large help strings (2541 words; search for Source string location src/​include/​iplb/​helps.rb). If you want to save your work, you can decide to skip all of them. The application will be still fully translated with exception of help texts.
Several yast-iplb articles were translated twice as part of two different strings. After the large string split it become visible. To not lose the second translation, the second instance was used as suggestion done by SLE Merge Robot. As SUSE Linux Enterprise had its own translation, you can encounter up to 3 suggestion per string. For more see https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1080332 https://github.com/yast/yast-iplb/pull/9

Translation status

Strings112
100.0% Translate
Words2709
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-iplb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 408a34e118
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/iplb/*.po
Translation file po/iplb/nl.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes yast-iplb/master - Dutch
a year ago Nathan Follens Translation changed yast-iplb/master - Dutch
OK
a year ago Freek de Kruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>fallback</big> =</b> <i>IP-adres|hostnaam[:poortnummer|servicenaam]</i> [<b>gateway</b>|<b>masker</b>|<b>ipip</b>]
</p><p>de server waarnaar een webservice wordt gericht als alle echte servers down zijn. Dit zou typisch 127.0.0.1 zijn met een noodpagina.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie wordt de globale waarde overschreven.

a year ago Freek de Kruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>negotiate timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Timeout in seconden voor onderhandelingscontroles.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie dan wordt de globale waarde overschreven.
</p><p>Indien ongedefinieerd wordt de waarde van connecttimeout gebruikt. connecttimeout is ook een globale waarde die overschreven kan worden door een instelling per virtuele.
</p><p>Indien zowel negotiatetimeout en connecttimeout niet zijn ingesteld, dan wordt de standaard gebruikt.
</p><p>Standaard: 30 seconden

a year ago Freek de Kruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>failure count</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Het aantal opvolgende keren dat een mislukking zal moeten worden gerapporteerd door een controle voordat de echte server beschouwd wordt te zijn mislukt. Een waarde van 1 betekent dat de echte server beschouwd wordt te zijn mislukt bij de eerste mislukking. Een succesvolle controle zal teller van mislukkingen terugzetten op 0.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversectie zal de globale waarde worden overschreven.
</p><p>Standaard: 1

a year ago Freek de Kruijf Committed changes yast-iplb/master - Dutch
a year ago Freek de Kruijf Suggestion removed yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>check timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Timeout in seconden voor connect, external and ping controles. Als de timeout is overschreden dan wordt de echte server dood verklaard.
</p><p>Indien gedefinieerd in een virtuele serversection dan wordt de globale waarde is overschreven.
</p><p>Indien ongedefinieerd dan wordt de waarde van negotiatetimeout gebruikt. negotiatetimeout is ook een globale waarde die overschreven kan worden door een instelling per-virtueel.
</p><p>Als zowel checktimeout en negotiatetimeout niet zijn ingesteld, dan wordt de standaard gebruikt.
</p><p>Standaard: 5 seconden

a year ago Freek de Kruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
Blijvend deelnemen
a year ago Freek de Kruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>qslaapstand</big> = ja</b>|<b>nee</b>
</p><p>Als deze optie is ingesteld op <i>Ja</i> en er is vastgesteld dat de werkelijke servers of failbackservers zijn
uiescent</big> = yes</b>|<b>no</b>
</p><p>Indien <i>yes</i>
tgevallen, worden wanneer echte of failback servers worden bepaald om down te deze niet werkelijn, ze niet echtk verwijderd worden uit de <small>LVS</small> van de kerneltab-tabel van de kernel.
HunIn plaats hiervan wordt het gewicht wordt echteringesteld op nul gezet wat betekent dat. Dit betekent dat er geen nieuwe verbindingen worden geaccepteerd zullen worden.
</p><p>Dit heeft als neveneffect dat als de werkelijke server permanente verbindingen heeft, dat als de enieuwe verbindingen van de bestaande chte server blients worden gerouteerd naar de
werke
lijvende verbindingen heeke server totdat de permanente time-out kan verlopen. Zie ipvsadm voor meer inft, nieuwe verbindingen van elke bestaande client gecontinueerd zullen worden om gerouteerd te blijven worden naar de
echte server, totdat de blijvende timeout kan aflopen. Zie ipvsadm voor meer informatie over blijvend
ormatie over permanente verbindingen.
</p><p>Dit neveneffect kan vermeden worden door het volgende worden voorkomen door de volgende instrucommandotie uit te voeren:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Als het proc-bestand niet aanwezig is dan betekent dat waarbeschikbaar is, betekent dit waarschijnlijk dat de kernel geen lvs-ondersteuning voor lvs heeft, <small>LVS</small> -ondersteuning niet is geladen of de kernel is te
oud is om het proc-bestand te bevatten. Als u ipvsadm uitvoert op hebben. Uitvoeren van ipvsadm als root zot hoofdniveau, wordt <small>LVS</small> in de kernel moeten laden als datgeladen in de kernel, indien mogelijk is.
</p><p>Indien <i>noAls deze optie is ingesteld op <i>nee</i>, dan zullen de eworden de werkelijke servers of failbachte of failback kservers verwijderd worden uit de <small>LVS</small>-tabel ivan de kernel. De standaard is <i>yeswaarde is <i>ja</i>.
</p><p>IndienAls deze is gedefinieerd in een virtuele -serversectie wordt de global, wordt de algemene waarde overschreven.
</p><p>Standaard: <i>yesja</i>a year ago Freek de Kruijf Suggestion accepted yast-iplb/master - Dutch
</p><p><b><big>protocol</big> = tcp</b>|<b>udp</b>|<b>fwm</b>
</p><p>TeHet protocol dat moet worden gebruiken protocolt. Als de virtuele gespecificeerd is alsserver is opgegeven met een <small>IP</small>-adres en poort dan, moet dit tcp of udp zijn. Als er een firewall-markering is, moet het tcp of udp zijn. Indien een firewall is gemarkeerd dan
moet het

protocol fwm zijn.
</p><p>Standaard:
</p></dt><dt>* VDe virtuele server is een <small>IP</small>-adres en poort en de poort is niet 53: tcp
</dt><dt>* VDe virtuele server is een <small>IP</small>-adres en poort en de poort is 53: udp
</dt><dt>* VDe virtuele server is een firewall -markering: fwm
</dt></dl>


Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 112 2709
Translated 100.0% 112 2709
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 25, 2018, 2:46 p.m.
Last author Nathan Follens

Activity in last 30 days

Activity in last year