SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-iplb is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
The translation of yast-iplb contains large help strings (2541 words; search for Source string location src/​include/​iplb/​helps.rb). If you want to save your work, you can decide to skip all of them. The application will be still fully translated with exception of help texts.
Several yast-iplb articles were translated twice as part of two different strings. After the large string split it become visible. To not lose the second translation, the second instance was used as suggestion done by SLE Merge Robot. As SUSE Linux Enterprise had its own translation, you can encounter up to 3 suggestion per string. For more see https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1080332 https://github.com/yast/yast-iplb/pull/9

Translation status

Strings112
100.0% Translate
Words2709
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-iplb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master eadbe33a8d
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/iplb/pl.po
When User Action Translation
9 months ago None Committed changes yast-iplb/master - Polish
9 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>stan alertu poczty elektronicznej</big> = wszystkie</b>|<b>brak</b>|<b>uruchamianie</b>|<b>działanie</b>|<b>zatrzymywanie</b>|<b>ponowne ładowanie</b>,...
</p><p>Rozdzielona przecinkami lista stanów serwera, dla których będą wysyłane alerty poczty elektronicznej. Parametr <b>wszystkie</b> oznacza wszystkie stany
&q„<b>uot;<b>ruruchamianie</b>,<b>działanie</b>,<b>zatrzymywanie</b>,<b>ponowne ładowanie</b>". Jeśli podano parametr <b>brak</b>, nie można podać innej opcji, ponieważ dla kolejnych opcji zostanie
zastosowana operacja OR.
</p><p>Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.
</p><p>Wartość domyślna: wszystkie

9 months ago Ewelina Michalowska Suggestion removed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>stan alertu poczty elektronicznej </big> = wszystkie</b>|<b>brak</b>|<b>uruchamianie</b>|<b>działanie</b>|<b>zatrzymywanie</b>|<b>ponowne ładowanie</b>,...
</p><p> Rozdzielona przecinkami lista stanów serwera, dla których będą wysyłane alerty poczty elektronicznej. Parametr <b>wszystkie</b> oznacza wszystkie stany:
"<b>uruchamianie</b>,<b>działanie</b>,<b>zatrzymywanie</b>,<b>ponowne ładowanie</b>". Jeśli podano parametr <b>brak</b>, nie można podać innej opcji, ponieważ zostanie dla niej
zastosowana operacja OR.
</p><p> Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.
</p><p>Wartość domyślna: wszystkie

9 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>częstotliwość alertu poczty elektronicznej</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Opóźnienie (w sekundach) między kolejnymi powtórzeniami wysyłania alertów poczty elektronicznej, gdy którykolwiek serwer rzeczywisty w usłudze wirtualnej stanie się niedostępny. Wartość zero spowoduje
wstrzymanie powtarzania alertów. Dokładność czasu tego ustawienia zależy od liczby sekund zdefiniowanych w opcji konfiguracyjnej
checkinterval.
</p><p>Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.
</p><p>Wartość domyślna: 0

9 months ago Ewelina Michalowska Suggestion removed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>częstotliwość alertu poczty elektronicznej</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Opóźnienie (w sekundach) między kolejnymi powtórzeniami wysyłania alertów poczty elektronicznej, gdy którykolwiek serwer rzeczywisty w usłudze wirtualnej stanie się niedostępny. Wartość zero spowoduje
wstrzymanie powtarzania alertów. Dokładność czasu tego ustawienia zależy od liczby sekund zdefiniowanych w opcji konfiguracyjnej
interwał sprawdzania.
</p><p> Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.
</p><p>Wartość domyślna: 0

9 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>alert poczty elektronicznej</big> = "</b><i>adres_e-mail</i><b>"</b>
</p><p>Poprawny adres e-mail, na który mają być wysyłane alerty dotyczące zmian stanu połączenia z dowolnym serwerem rzeczywistym zdefiniowanym w usłudze wirtualnej. Ta opcja wymaga zainstalowania modułu
perl MailTools. Następuje automatyczna próba wysłania wiadomości e-mail przy użyciu dowolnej z wbudowanych metod. Więcej informacji na temat tych metod zawiera dokumentacja perldoc Mail::Mailer.
</p><p>Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.

9 months ago Ewelina Michalowska Suggestion removed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>alert poczty elektronicznej</big> = "</b><i>adres_email</i><b>"</b>
</p><p>Poprawny adres e-mail używany do wysyłania alertów dotyczących zmian stanu połączenia z dowolnym serwerem rzeczywistym zdefiniowanym w usłudze wirtualnej. Ta opcja wymaga zainstalowania modułu
perl MailTools. Następuje automatyczna próba wysłania wiadomości e-mail przy użyciu dowolnej z wbudowanych metod. Więcej informacji na temat tych metod zawiera dokumentacja perldoc Mail::Mailer.
</p><p> Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.

9 months ago Ewelina Michalowska Suggestion removed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>obsługa awarii</big> =</b> <i>adres_ip |nazwa_hosta[:numer_portu|nazwa_usługi]</i> [<b>brama</b>|<b>maska</b>|<b>ipip</b>]
</p><p> serwer, na który zostanie przekierowana usługa sieci Web, gdy serwery rzeczywiste będą niedostępne. Zazwyczaj jest to adres 127.0.0.1 ze stroną awaryjną.
</p><p> Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.

9 months ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-iplb/master - Polish
</p><p><b><big>limit czasu negocjacji</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Limit czasu (w sekundach) sprawdzania negocjacji.
</p><p>Jeśli parametr jest zdefiniowany w sekcji serwera wirtualnego, wartość globalna zostanie zastąpiona.
</p><p>Jeśli nie jest zdefiniowany, zostanie użyty zostanie limit czasu połączenia. Parametr limit czasu połączenia także jest wartością globalną, która może zostać zastąpiona przez ustawienie serwera wirtualnego.
</p><p>Jeśli żaden z parametzarówno limit czasu negocjacji, limit czasu negocjacjijak i limit czasu połączenia nie są ustawione, nie będzie ustawiony,zostanie użyta zostanie wartość domyślna.
</p><p>Wartość domyślna: 30 sekund

9 months ago Ewelina Michalowska Committed changes yast-iplb/master - Polish
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 112 2709
Translated 100.0% 112 2709
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 8, 2018, 10:53 a.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year