When User Action Detail Object
12 days ago admin New string to translate yast-network/master - Albanian
12 days ago admin Resource update yast-network/master - Albanian
a month ago admin Resource update yast-network/master - Albanian
4 months ago none Resource update yast-network/master - Albanian
4 months ago none Committed changes yast-network/master - Albanian
4 months ago AulonaKolicaj New translation yast-network/master - Albanian
<p><> <big> Metoda e Vendosjes së Rrjetit </big> </b> </p>
<p> Përdorni <b> NetworkManager </b> si një aplikacion desktopi
menaxhimi i lidhjeve për të gjitha ndërfaqet. Eshtë i përshtatshëm
për ndërrimin midis rrjeteve me tel dhe wireless. </p>
4 months ago AulonaKolicaj New translation yast-network/master - Albanian
<p><> <big> Ndërprerja e ruajtjes: </big> </b> <br>
Nderprit ruajtjen duke shtypur <b> Aborto </b>. </p>
4 months ago AulonaKolicaj New translation yast-network/master - Albanian
<p><> <big> Ruajtja e Kartës së Rrjetit
Konfigurimi </big> </b> <br> Ju lutemi prisni ... <br> </p>
4 months ago AulonaKolicaj New translation yast-network/master - Albanian
<p><> <big> Ndërprerja e Fillimit: </big> </b> <br>
Shmangni me siguri mjetin e konfigurimit duke shtypur <B> Abort </B> tani. </p>
4 months ago AulonaKolicaj New translation yast-network/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i Kartës së Rrjetit
Konfigurimi </big> </b> <br> Ju lutemi prisni ... <br> </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 513 3658
Translated 13.6% 70 390
Needs editing 0.2% 1
Failing check 0.2% 1

Last activity

Last change Feb. 29, 2020, 4:21 p.m.
Last author Aulona Kolicaj

Activity in last 30 days

Activity in last year