Translation status

Strings110
100.0% Translate
Words1861
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-sudo
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/sudo/*.po
Translation file po/sudo/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-sudo/master - Catalan
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
Per suprimir una ordre de l'àlies, seleccioneu l'entradalement corresponent de la taula i cliqueu a
<b>Suprimeix</b>. Per acabar la configuració, cliqueu a <b>D'acord</b>.
</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p>Introduïu un nom únic a l camp d'entrada de text <b>Nom d'àlies</b>. Per afegir una nova ordre a
nova a l'àlies, cliqueu a <b>Afegeix</b>. Apareixerà una finestra emergent, on podeu introduir
un nom d'ordre (o selecconar-ne un des del navegador de fitxers clicant a <b>Navega</b>.
Addicionalment, podeu especifcar paràmetres de l'ordre a l'entrada de textl camp <b>Paràmeters</b>
.</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p><b><big>Àlies d'ordre</big></b><br>
L'
Un àlies d'ordre és una llista d'una o més ordres (amb paràmetres opcionals), directoris o
altres àlies d'ordre. És un nom únic (només ha de contenir majúscules, números i
guions baixos), que s'usa
per referir-se a totes les ordres d'aquest àlies. Una ordra pot tenir opcionalment un o més
parèmetres especificats. Si és així, els usuaris poden executar l'ordre només amb aquests paràmetres. Si
s'usa un nom de directori, es pot executar qualsevol ordre del directori.
</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p><b>Nota:</b> el nom de l'àlies no pot estar buiten blanc. Cada àlies ha de tenir com a mínim un membre.
</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p>Introduïu un nom únic al camp de text'entrada <b>Nom d'àlies</b>. Per afegir usuaris o grups a
l'àlies, seleccioneu-ne un nom d'usuari o de grup del menú desplegable i cliqueu a <b>Afegeix</b>.
Per suprimir un usuari de l'àlies, seleccioneu-ne l'entradalement corresponent de la taula i cliqueu a
<b>Suprimeix</b>. Per acabar la configuració, cliqueu a <b>D'acord</b>.
</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p><b><big>Àlies Executa_com_a</big></b><br>
L'àlies Executa_com_a és molt semblant a l'àlies d'usuari. Consisteix en un o més usuaris, grups del sistema
(prefixats amb &#39;%'quot;%";) o altres àlies d'Executa_com_a. És un nom únic (només ha de contenir
majúscules, números i ratlles baixes), que s'usa per referir-se després a tots els usuaris
en aquest àlies.
</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-sudo/master - Catalan
<p>Per suprimir un amfitrió de l'àlies, seleccioneu l'element corresponent de la taula i cliqueu a <b>Suprimeix</b>. Per acabar la configuració, cliqueu a <b>D'acord</b>.</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
Per suprimir un amfitrió de l'àlies, seleccioneu l'entradalement corresponent de la taula i cliqueu a
<b>Suprimeix</b>. Per acabar la configuració, cliqueu a <b>D'acord</b>.
</p>
a month ago Dmedina New translation yast-sudo/master - Catalan
<p>Introduïu un nom únic a l camp d'entrada de text <b>Nom d'àlies</b>. Per afegir amfitrions a
l'àlies, cliqueu a <b>Afegeix</b>. Apareixerà una finestra emergent, on podeu introduir
un nom d'amfitrió vàlid o adreça IP i clicar a <b>D'acord</b>.
<p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 110 1861
Translated 100.0% 110 1861
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 20, 2020, 10:29 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year