When User Action Detail Object
8 months ago none Committed changes yast-sudo/master - Albanian
8 months ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
8 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
8 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
RunAs or RunAs Alias
8 months ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
8 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
New RunAs Alias
11 months ago none Resource update yast-sudo/master - Albanian
11 months ago none Committed changes yast-sudo/master - Albanian
11 months ago EvaVranici Translation changed yast-sudo/master - Albanian
<p> 1 Për të redaktuar rregullin ekzistues, zgjidhni një hyrje nga tabela dhe klikoni mbi
<b> 2Edit Butoni</ b> 3 buredakton. Për të fshirë hyrjen e përzgjedhur, klikoni <b>butonin </b> 4Fshije</ b> 5.
.
</ p> 6
11 months ago EvaVranici Committed changes yast-sudo/master - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 108 1726
Translated 97.2% 105 1711
Needs editing 1.9% 2
Failing check 4.6% 5

Last activity

Last change Jan. 26, 2019, 10:05 a.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year