When User Action Detail Object
2 months ago None Resource update yast-sudo/master - Albanian
2 months ago None Committed changes yast-sudo/master - Albanian
2 months ago Eva Vranici Translation changed yast-sudo/master - Albanian
<p> 1 Për të redaktuar rregullin ekzistues, zgjidhni një hyrje nga tabela dhe klikoni mbi
<b> 2Edit <b>Butoni</ b> 3 butonb>redakto. Për të fshirë hyrjen e përzgjedhur, klikoni butonin <b> 4<b>butonin</b>Fshije</ b> 5.
</ p> 6
2 months ago Eva Vranici Committed changes yast-sudo/master - Albanian
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Nuk mund të shkruaj cilësime.
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Duke shkruar konfigurimet ...
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Shkruani konfigurimet
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Ruajtja e sudo Konfigurimi
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Ndodhi një gabim gjatë leximit të përdoruesve dhe grupeve.
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-sudo/master - Albanian
Të gjitha ndryshimet do të humbasin. Me të vërtetë hiqni konfigurimin sudo pa kursyer?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 108 1726
Translated 96.3% 104 1707
Review 0.9% 1
Failing check 1.9% 2

Last activity

Last change Oct. 27, 2018, 10:05 p.m.
Last author Eva Vranici

Activity in last 30 days

Activity in last year