This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.
When User Action Detail Object
8 hours ago none New string to translate yast-registration/master - Albanian
8 hours ago none Resource update yast-registration/master - Albanian
2 days ago none Committed changes yast-registration/master - Albanian
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
Zgjatja ose moduli nuk është zgjedhur për t'u instaluar.
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
Zgjatja ose moduli është zgjedhur për tu instaluar nga përdoruesi ose është i paracaktuar si një shtesë e rekomanduar.
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Zgjatjet dhe modulet mund të kenë disa gjendje në varësi të mënyrës së zgjedhjes së tyre.</p>
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Nëse dëshironi të hiqni ndonjë shtesë ose modul, duhet të futeni në Qendrën e Klientëve të SUSE dhe t'i largoni ato manualisht atje.</p>
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
<p>Ju lutemi vini re, se disa shtesa ose module mund të kenë nevojë për kod specifik regjistrimi.</p>
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
YaST lejon të zgjidhni më shumë %s shtesë ose module.
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-registration/master - Albanian
% s (jo në dispozicion)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 231 1891
Translated 39.0% 90 479
Needs editing 0.9% 2
Failing check 0.4% 1

Last activity

Last change Dec. 11, 2019, 5:41 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year