desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers is a set of translations, that allows to completely translate the all screensaver desktop files, even if the upstream does not support desktop translation or translation is incomplete. Its benefit/cost ratio is very low, as none of major desktops uses screensaver hacks nowadays. It would be better to join upstream translation effort instead!

Translation status

Strings454
100.0% Translate
Words6347
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
update-desktop-files-conflicts SLE-15-GA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-mimelnk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-mimelnk SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-screensavers master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps master
100.0% 100.0% 0.0% 10.3% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
update-desktop-files SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
update-desktop-files-yast SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/desktop-file-translations
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/desktop-file-translations.git
Repository branch SLE-15-GA 545169c
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/desktop-file-translations/update-desktop-files-sle-15/
File mask*/update-desktop-files-screensavers.po
Translation file ca/update-desktop-files-screensavers.po
When User Action Detail Object
a month ago Weblate Admin Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
2 months ago David Medina Translation changed desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
Genera laberints a l'atzar, amb tres algoritsmes diferents: Kruskal, Prim i un backtracker recursiu en profunditat. També els resol. El camís camins de marxa enrere i el de mirar endavant es mostren en colors diferents. https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_solving_algorithm Escrit per Martin Weiss, Dave Lemke, Jim Randell, Jamie Zawinski, Johannes Keukelaar, i Zack Weinberg.
2 months ago David Medina Translation changed desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
Un banc de peixos, utilitza l'algoritsme clàssic Boids de Craig Reynolds. https://en.wikipedia.org/wiki/Boids Escrit per David C. Lambert i Jamie Zawinski.
2 months ago David Medina Translation changed desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
DATAI 2 ADDB 1,2 ROTC 2, -22 XOR 1,2. JRST-4 tal com en va informar HAKMEM (MIT AI Memo 239, 1972), Jackson Wright va escriure el codi PDP-1 anterior el 1962. Aquest codi encara viu aquí, uns 46 anys més tard. En mode "mismunch", mostra una implementació creativament trencada del clàssic algoritsme de quadrats. https://en.wikipedia.org/wiki/HAKMEM https://en.wikipedia.org/wiki/Munching_square Escrit per Jackson Wright, Tim Showalter, Jamie Zawinski i Steven Hazel.
5 months ago None Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
5 months ago David Medina Translation changed desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
Resol el trencaclosques de les Torres de Hanoi. Moveu N discos d'un pol a un altre, d'un disc cada vegada, sense que cap disc se situï sobre un disc més petit. https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi Escrit per Dave Atkinson.
a year ago David Medina Translation completed desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
a year ago David Medina Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
a year ago David Medina New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
Un flux de partícules que formen un corrent d'energia. Escrit per Eugene Sandulenko i Konrad "Iogurt" Zagorowicz.
a year ago David Medina New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Catalan
Flux d'energia
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 454 6347
Translated 100.0% 454 6347
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 17, 2019, 2:46 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year