Components

Component Translated
master
56.4%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

When User Action Translation
3 months ago Shyukri Shyukriev Translation completed kiwi/master - Bulgarian
3 months ago None Commited changes kiwi/master - Bulgarian
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation kiwi/master - Bulgarian
Моля, извадете CD/DVD-то преди да изключите
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation kiwi/master - Bulgarian
Системата ще се изключи. Премахнете USB устройството преди стартиране
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation kiwi/master - Bulgarian
Системате не може да се рестратира. Моля отстранете грешките и инсталирайте bootloader преди следващ рестарт. Вижте детайли на /var/log/boot.kiwi
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation kiwi/master - Bulgarian
Bootloader инсталацията е неуспешна
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation kiwi/master - Bulgarian
Стартирането продължава 10 секунди
5 months ago Kamil Stańczyk Translation completed kiwi/master - Polish
5 months ago None Commited changes kiwi/master - Polish
5 months ago Kamil Stańczyk New translation kiwi/master - Polish
Proszę wyjąć płytę instalacyjną przed zamknięciem
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year