desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers is a set of translations, that allows to completely translate the all screensaver desktop files, even if the upstream does not support desktop translation or translation is incomplete. Its benefit/cost ratio is very low, as none of major desktops uses screensaver hacks nowadays. It would be better to join upstream translation effort instead!

Translation status

Strings454
100.0% Translate
Words6347
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
update-desktop-files-conflicts master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-screensavers master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-mimelnk SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-kde SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts SLE-15-GA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
update-desktop-files-yast master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/desktop-file-translations
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/desktop-file-translations.git
Repository branch SLE-15-GA 02b30b2, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/desktop-file-translations/update-desktop-files-sle-15/
Filemask*/update-desktop-files-screensavers.po
Translation file sk/update-desktop-files-screensavers.po
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Farebný hviezdicový poryv častíc. Napísal Calum Robinson a Tobias Sargeant.
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Odráža sériu úsečiek okolo obrazovky a pomocou variácií tohto základného vzoru pohybu vytvára všetky typy rôznych prezentácií: úsečky, vyplnené mnohouholníky a prekrývajúce sa priesvitné oblasti. https://en.wikipedia.org/wiki/Qix Napísal Jamie Zawinski.
a year ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Hilbert
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Escherova "Nemožná klietka", 3d analógia Möbiovej pásky a otáča ju v troch rozmeroch. https://en.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher Napísal Marcelo Vianna.
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Klietka
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Geodetická guľa zažíva sériu erupcií. Napísal Jamie Zawinski.
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Splodesic
a year ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Vinúce sa vlny na rotujúcej mriežke. Napísal Josiah Pease.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 454 6347
Translated 100.0% 454 6347
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 21, 2019, 4:47 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year