Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
update-desktop-files-apps master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts SLE-15-GA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
update-desktop-files-mimelnk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-mimelnk SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-screensavers master
42.7% 5.6% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA
42.7% 5.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
update-desktop-files-yast SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
3 weeks ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
3 weeks ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Mrakom podobné vzory. Myšlienkou je zobrať štyri body na okraji obrázka a priradiť každému náhodné "zdvih". Potom nájsť bod medzi nimi a dať mu hodnotu, ktorá je priemerom ostatných štyroch plus nejaké malé náhodné posunutie. Zafarbenie sa vykonáva na základe zdvihu. Napísal Juergen Nickelsen a Jamie Zawinski.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Flotila 3d vesmírnych tryskových lietajúcich hriankovačov (a hrianka!) Inšpirované starobylými Berkeley Systems After Dark lietajúcimi hriankovačmi. https://en.wikipedia.org/wiki/After_Dark_%28software%29#Flying_Toasters Napísal Jamie Zawinski a Devon Dossett.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
FlyingToasters
3 weeks ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Prúdový motor konzumuje obrazovku, potom ju preženie cyklom odstreďovania. Napísal Scott Draves a Jamie Zawinski.
3 weeks ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Padajúce farebné tvary snehových vločiek/kvetov. https://en.wikipedia.org/wiki/Snowflake Napísal Barry Dmytro.
3 weeks ago FerdinandGalko Translation uploaded desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Prúdový motor konzumuje obrazovku, potom ju preženie cyklom odstreďovania. Napísal Scott Draves a Jamie Zawinski.
3 weeks ago FerdinandGalko Translation uploaded desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Padajúce farebné tvary snehových vločiek/kvetov. https://en.wikipedia.org/wiki/Snowflake Napísal Barry Dmytro.
3 weeks ago FerdinandGalko Translation uploaded desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Flotila 3d vesmírnych tryskových lietajúcich hriankovačov (a hrianka!) Inšpirované starobylými Berkeley Systems After Dark lietajúcimi hriankovačmi. https://en.wikipedia.org/wiki/After_Dark_%28software%29#Flying_Toasters Napísal Jamie Zawinski a Devon Dossett.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year