Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
update-desktop-files-apps master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts SLE-15-GA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
update-desktop-files-mimelnk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-mimelnk SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-screensavers master
100.0% 100.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
3 months ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Farebný hviezdicový poryv častíc. Napísal Calum Robinson a Tobias Sargeant.
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Farebný hviezdicový poryv častíc. Napísal Calum Robinson a Tobias Sargeant.
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Odráža sériu úsečiek okolo obrazovky a pomocou variácií tohto základného vzoru pohybu vytvára všetky typy rôznych prezentácií: úsečky, vyplnené mnohouholníky a prekrývajúce sa priesvitné oblasti. https://en.wikipedia.org/wiki/Qix Napísal Jamie Zawinski.
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Odráža sériu úsečiek okolo obrazovky a pomocou variácií tohto základného vzoru pohybu vytvára všetky typy rôznych prezentácií: úsečky, vyplnené mnohouholníky a prekrývajúce sa priesvitné oblasti. https://en.wikipedia.org/wiki/Qix Napísal Jamie Zawinski.
3 months ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
3 months ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Slovak
Hilbert
3 months ago FerdinandGalko New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA - Slovak
Hilbert
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year