SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers is a set of translations, that allows to completely translate the all screensaver desktop files, even if the upstream does not support desktop translation or translation is incomplete. Its benefit/cost ratio is very low, as none of major desktops uses screensaver hacks nowadays. It would be better to join upstream translation effort instead!

Translation status

Strings454
40.5% Translate
Words6347
8.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
update-desktop-files-conflicts SLE-15-GA
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-directories SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde master
83.3% 84.4% 16.7% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services master
98.9% 97.7% 0.7% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde-services SLE-15-GA
98.9% 97.7% 0.7% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-kde SLE-15-GA
85.9% 86.5% 14.1% 11.5% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-mimelnk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files-mimelnk SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
update-desktop-files master
94.1% 93.9% 3.1% 2.8% 0.0% 0.3% Translate
update-desktop-files SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps master
23.6% 24.6% 35.3% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-apps SLE-15-GA
43.8% 44.4% 25.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-conflicts master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-screensavers SLE-15-GA
40.5% 8.8% 8.6% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast master
39.4% 45.3% 34.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
update-desktop-files-yast SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/desktop-file-translations
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/desktop-file-translations.git
Repository branch master 55c51cf3, 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/desktop-file-translations/update-desktop-files-master/
Filemask*/update-desktop-files-screensavers.po
Translation file sv/update-desktop-files-screensavers.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
8 months ago admin Resource update desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
9 months ago none Resource update desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
a year ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
a year ago MartinDevenney New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
Blinkande punkter interagerar med varandra cirkulärt. En yta fylls med hundra mellanstora till små cirklar. Alla cirklar har olika storlek och riktning men rör sig med samma långsamma hastighet. Visar de omedelbara tvärsnitten mellan cirklarna samt cirklarnas sammanlagda tvärsnitt. Cirklarna börjar med en radie på 1 bildpunkt och ökar till en slumpmässig storlek. Cirklarna ritas med små rörliga punkter längs utkanten. Tvärsnitten visas som lysande klot. Lysande klot återges endast när en kantpunkt rör sig förbi tvärsnittspunkten. Skrivet av Casey Reas, William Ngan, Robert Hodgin och Jamie Zawinski.
a year ago none Committed changes desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
a year ago MartinDevenney New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
Ett monster med tentakler svävar i skyn. Den äter dig från ovan. Skrivet av Jamie Zawinski.
a year ago MartinDevenney New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
En låda full av studsbollar som exploderar i 3D. Skrivet av Sander van Grieken.
a year ago MartinDevenney New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
Simulerar spirografleksaker från barndomen. https://en.wikipedia.org/wiki/Spirograph Skrivet av Rohit Singh.
a year ago MartinDevenney New translation desktop-file-translations/update-desktop-files-screensavers master - Swedish
Fluga genom ett färgsprakande maskhål i rymden. Skrivet av Jon Rafkind.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 454 6347
Translated 40.5% 184 557
Needs editing 8.6% 39
Failing check 7.3% 33

Last activity

Last change April 2, 2018, 7:43 a.m.
Last author Martin Devenney

Activity in last 30 days

Activity in last year