Components

Component Translated
Leap_42.1
42.6%
Leap_42.2
40.4%
Leap_42.3
37.7%
master
42.1%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
When User Action Translation
2 days ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Polish
2 days ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Wersja menadżera plików KDE Dolphin która jest zainstalowana z openSUSE Leap 42.2 nie może ustawić bitów <quote>rozszerzonych uprawnień</quote> (GID, <quote>Sticky</quote>). Dodatkowo, zamknięcie ekranu uprawnień aplikacji Dolphin poprzez kliknięcie <guimenu>OK</guimenu> czyści istniejące bity rozszerzonych uprawnień.
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Polish
Dolphin nie ustawia bitów rozszerzonych uprawnień
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Dolphin nie ustawia bitów rozszerzonych uprawnień
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Polish
Aczkolwiek, nie wszystkie ustawienia migrowano z starej wersji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji sprawdź zgłoszenie błędu na <link href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1001872"/>.
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Aczkolwiek, nie wszystkie ustawienia migrowano z starej wersji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji sprawdź zgłoszenie błędu na <link href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1001872"/>.
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
KDE PIM 4.x zostanie usunięty w następnej wersji openSUSE Leap. Dlatego, zachęcamy do przełączenia się do nowszej wersji 5.x.
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Polish
Nie da się jednocześnie instalować obu wersji KDE PIM. Niektóre aplikacje, jak na przykład KNode(paczka <package>knoe</package>) wymagają wymagają starej wersji 4.x i zostanie odinstalowane w momencie instalacji jakiejkolwiek paczki z KDE PIM 5.x ( np. paczka <package>kmail5</package>).
2 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Nie da się jednocześnie instalować obu wersji KDE PIM. Niektóre aplikacje, jak na przykład KNode(paczka <package>knoe</package>) wymagają wymagają starej wersji 4.x i zostanie odinstalowane w momencie instalacji jakiejkolwiek paczki z KDE PIM 5.x ( np. paczka <package>kmail5</package>).
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year