Components

Component Translated
Leap_42.1
42.6%
Leap_42.2
40.5%
Leap_42.3
35.7%
master
42.1%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
When User Action Translation
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Norwegian Bokmål
Hvis du oppgraderer til denne openSUSE-versjonen fra en tidligere versjon, finner du tidligere versjonsmerknader her: <link href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes"/>
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Norwegian Bokmål
Hvis du oppgraderer til denne openSUSE-versjonen fra en tidligere versjon, finner du tidligere versjonsmerknader her: <link href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes"/>
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Norwegian Bokmål
For mer informasjon om oppgradering av nåværende openSUSE versjonen, se <link href="http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade"/>.
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Norwegian Bokmål
For mer informasjon om oppgradering av nåværende openSUSE versjonen, se <link href="http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade"/>.
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Norwegian Bokmål
Dette er bare første versjon av utgivelseskommentarene for <phrase os="slprof">openSUSE Leap 42.3</phrase>.
4 days ago Andreas Saga Romsdal New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Norwegian Bokmål
42.3
5 days ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_42.1 - Catalan
6 days ago Rodrigo Macedo Translation completed release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Portuguese (Brazil)
6 days ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Portuguese (Brazil)
6 days ago Rodrigo Macedo New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Portuguese (Brazil)
Ativar a caixa de seleção <guimenu>Também indexar o conteúdo do arquivo</guimenu>.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year