Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Bengali (India)
29.4% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
11.8% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
41.2% 32.8% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
76.5% 69.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
76.5% 69.6% 0.0% 35.3% 0.0% 0.0% Translate
German
41.2% 32.8% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
29.4% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
29.4% 12.7% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
Italian
76.5% 69.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
70.6% 58.9% 0.0% 29.4% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
17.6% 2.4% 82.4% 82.4% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
29.4% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
76.5% 69.6% 0.0% 23.5% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
76.5% 69.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
29.4% 12.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
41.2% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators uyuni-devel@opensuse.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni.git
Repository branch master-weblate db6261603d, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/backend/
Filemaskjava/code/src/com/redhat/rhn/frontend/strings/template/StringResource_*.xml
Number of strings 340
Number of words 14760
Number of languages 20
Number of source strings 17
Number of source words 738
When User Action Detail Object
4 days ago PascalArlt Component unlocked uyuni/java template
4 days ago PascalArlt Component locked uyuni/java template
5 days ago none Committed changes uyuni/java template - Slovak
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

Zmena predvolieb oznámení
---------------------------------
Ak chcete globálne povoliť/zakázať svoje predvoľby výstrah opráv, prihláste sa do @@PRODUCT_NAME@@
a prejdite z "Prehľad" / "Môj účet" do karty "Predvoľby".

URL: {0}

Môžete tiež povoliť/zakázať oznámenia pre jednotlivé systémy výberom
individuálneho systému zo "Zoznamu systémov". V zobrazení individuálneho
systému kliknite na kartu "Podrobnosti".

{1}
{2}
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

Vydanie Arch Profil Názov profilu
---------- ---------- ---------------------------------------------
{0}

Problémy uvedené v tomto upozornení môžete riešiť dvoma spôsobmi:

- vyberte názov vášho servera kliknutím na jeho názov v zozname
dostupnom na nasledujúcom mieste a potom naplánujte pre neho
opravnú aktualizáciu neho: {1}:
{1}

- spustite agenta aktualizácie na každom ovplyvnenom serveri.
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

V 'Prehľade' je zaznamenaných {0} ovplyvnených systémov (zobrazené sú
iba systémy, pre ktoré ste výslovne povolili Výstrahy opráv).
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

V 'Prehľade' je zaznamenaný 1 ovplyvnený systém (zobrazené sú
iba systémy, pre ktoré ste výslovne povolili výstrahy opráv).
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

---------------------
Zoznam ovplyvnených systémov
---------------------
Toto upozornenie opravu sa môže vzťahovať na systémy uvedené nižšie.
Ak viete, že táto oprava sa nevzťahuje na uvedený systém, je možné,
že profil balíkov pre tento server je zastaraný. V takom prípade by ste mali
spustiť 'up2date -p' (RHEL 4 a nižšie) alebo 'rhn-profile-sync' (SLES, RHEL 5 a vyššie)
ako správca na príslušnom systéme, aby ste obnovili svoj softvérový profil.
5 days ago FerdinandGalko Translation changed uyuni/java template - Slovak

@@PRODUCT_NAME@@ has determined that the following advisory is applicable to
one or more of the systems you have registered
určil, že na jeden alebo viac systémov, ktoré ste zaregistrovali,
sa vzťahuje nasledujúce upozornenie
:

CKomplete information about this patch can be found at the following locationácie o tejto oprave nájdete na nasledujúcom mieste:
{0}

{1} - {2}
------------------------------------------------------------------------------
Summaryúhrn:
{3}

{4} {5} {6}
{7}
------------------------------------------------------------------------------
5 days ago FerdinandGalko New translation uyuni/java template - Slovak

@@PRODUCT_NAME@@ určil, že na jeden alebo viac systémov, ktoré ste zaregistrovali, sa vzťahujú nasledujúce upozornenia: Khas determined that the following advisory is applicable to
one or more of the systems you have registered:

C
omplete informácie o tejto oprave nájdete na nasledujúcom mieste:ation about this patch can be found at the following location:
{0}

{1} - {2}
------------------------------------------------------------------------------ Súhrn:
Summary:
{3}

{4} {5} {6}
{7}
------------------------------------------------------------------------------
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year