Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
60.9% 33.6% 34.8% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
65.2% 35.5% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
87.0% 31.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
26.1% 4.6% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
56.5% 32.2% 39.1% 8.7% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
13.0% 2.0% 52.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
95.7% 44.7% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
78.3% 40.8% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
60.9% 34.9% 34.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
95.7% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
39.1% 7.2% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
95.7% 44.7% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
56.5% 32.2% 39.1% 47.8% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
56.5% 32.2% 39.1% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 8.7% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
60.9% 24.3% 26.1% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
95.7% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German
8.7% 2.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
17.4% 2.6% 26.1% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
56.5% 32.2% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
73.9% 40.1% 21.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
60.9% 16.4% 21.7% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Persian
95.7% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
65.2% 36.2% 30.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
69.6% 37.5% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
26.1% 3.9% 30.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
39.1% 17.8% 47.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
17.4% 2.6% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
56.5% 32.2% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai
78.3% 40.8% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
82.6% 41.4% 8.7% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
78.3% 40.8% 17.4% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
17.4% 2.6% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
56.5% 32.2% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
56.5% 32.2% 39.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/libyui/libyui-qt
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f66d45e621, an hour ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/qt/*.po
Number of strings 1748
Number of words 11552
Number of languages 76
Number of source strings 23
Number of source words 152
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-qt/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Pemë
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Ndihmë
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Konfiguro hyrjen në YaST
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Kalimi në paletën e ngjyrave për përdoruesit me dëmtim të shikimit -
shtypni përsëri Shift-F4 për t'u kthyer përsëri në ngjyrat normale.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ndërrimi i ngjyrave
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Klikim i papritur
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ke klikuar në butonin e djathtë të miushit, ku pritej një klikim i majtë.
Kaloni butonat e majtë dhe të djathtë të miushit?
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Mbyll
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ndihmë
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year