Project Translated Words
libgnomesu
100.0%
100.0%
yast-add-on
86.2%
93.8%
yast-apparmor
94.7%
89.8%
yast-audit-laf
78.4%
63.1%
yast-auth-client
9.7%
7.7%
yast-authserver
56.0%
51.0%
yast-autoinst
2.5%
2.6%
yast-base
11.7%
14.4%
yast-bootloader
16.3%
2.7%
yast-cio
86.7%
91.2%
yast-cluster
9.9%
2.1%
yast-configuration_management
15.8%
8.0%
yast-control
1.8%
3.1%
yast-control-center
84.6%
90.6%
yast-country
1.1%
0.6%
yast-crowbar
6.1%
4.4%
yast-dhcp-server
32.3%
17.8%
yast-dns-server
0.0%
0.0%
yast-docker
0.0%
0.0%
yast-drbd
0.0%
0.0%
yast-fcoe-client
0.0%
0.0%
yast-firewall
0.0%
0.0%
yast-firewall-services
0.0%
0.0%
yast-firstboot
0.0%
0.0%
yast-fonts
1.5%
0.4%
yast-ftp-server
3.4%
1.9%
yast-geo-cluster
5.6%
5.5%
yast-gtk
67.3%
36.0%
yast-gtk-pkg
5.7%
1.8%
yast-http-server
2.0%
0.6%
yast-installation
35.7%
42.6%
yast-instserver
0.0%
0.0%
yast-iplb
15.2%
1.4%
yast-iscsi-client
0.0%
0.0%
yast-iscsi-lio-server
0.0%
0.0%
yast-isns
0.0%
0.0%
yast-journal
0.0%
0.0%
yast-kdump
0.0%
0.0%
yast-languages_db
0.0%
0.0%
yast-ldap
0.0%
0.0%
yast-ldap-client
0.0%
0.0%
yast-mail
0.0%
0.0%
yast-multipath
0.0%
0.0%
yast-ncurses
0.0%
0.0%
yast-ncurses-pkg
0.0%
0.0%
yast-network
0.0%
0.0%
yast-nfs
0.0%
0.0%
yast-nfs_server
2.5%
1.0%
yast-nis
5.4%
4.0%
yast-nis_server
3.9%
2.8%
yast-ntp-client
2.3%
3.6%
yast-oneclickinstall
4.9%
3.5%
yast-online-update
6.4%
2.5%
yast-online-update-configuration
9.8%
7.2%
yast-opensuse_mirror
100.0%
100.0%
yast-packager
1.5%
0.6%
yast-pam
100.0%
100.0%
yast-pkg-bindings
11.1%
9.8%
yast-printer
1.1%
0.3%
yast-proxy
0.0%
0.0%
yast-qt
0.0%
0.0%
yast-qt-pkg
0.0%
0.0%
yast-rdp
0.0%
0.0%
yast-rear
0.0%
0.0%
yast-registration
0.0%
0.0%
yast-reipl
0.0%
0.0%
yast-relocation-server
0.0%
0.0%
yast-rpm-groups
0.0%
0.0%
yast-samba-client
0.0%
0.0%
yast-samba-server
0.0%
0.0%
yast-samba-users
0.0%
0.0%
yast-sap-installation-wizard
0.0%
0.0%
yast-scanner
0.0%
0.0%
yast-security
0.0%
0.0%
yast-services-manager
0.0%
0.0%
yast-slp
100.0%
100.0%
yast-slp-server
25.4%
10.4%
yast-snapper
39.0%
14.2%
yast-sound
19.7%
11.8%
yast-squid
2.5%
2.0%
yast-storage
2.0%
2.1%
yast-sudo
97.2%
99.1%
yast-support
21.4%
6.9%
yast-sysconfig
0.0%
0.0%
yast-tftp-server
0.0%
0.0%
yast-timezone_db
0.0%
0.0%
yast-tune
0.0%
0.0%
yast-update
39.3%
12.3%
yast-users
7.8%
5.4%
yast-vm
28.9%
15.4%
yast-vpn
11.8%
5.0%
yast-wol
72.7%
69.6%
Language code sq
Text direction Left to right
92 Plural: Default plural
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
10 hours ago none Resource update yast-rdp/master - Albanian
10 hours ago none Resource update yast-firstboot/master - Albanian
10 hours ago none Resource update yast-country/master - Albanian
2 days ago none Committed changes yast-installation/master - Albanian
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-installation/master - Albanian
Rregullimi i rrjetit
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-installation/master - Albanian
Gabim i brendshëm: Licenca e humbur për t'u shfaqur
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-installation/master - Albanian
Vendosja e tastierës dhe fjalëkalimi për administratorin e sistemit "root"
2 days ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-installation/master - Albanian
<p>Nëse keni nevojë për drejtuesit e veçantë të harduerëve për instalim, shikoni<i>http://drivers.suse.com</i> site.</P>
2 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-installation/master - Albanian
<p>Nëse keni nevojë për drejtuesit e veçantë të harduerëve për instalim, shikoni<i>http://drivers.suse.com</i> site.</P>
2 days ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-installation/master - Albanian
<p>
Për të instaluar një produkt shtesë nga media të veçanta së bashku me &produk<b>t ;, zgjidhni
<b>Përfshirja e produkteve shtesë nga media të veçanta</b>.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.