SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Project Translated Words
desktop-file-translations
80.9%
63.7%
download.o.o
100.0%
100.0%
eiciel
89.3%
83.4%
gfxboot
98.9%
99.3%
icewm
99.6%
99.6%
kiwi
100.0%
100.0%
krb5-ticket-watcher
65.7%
59.1%
landing-page
100.0%
100.0%
libgettextdemo
100.0%
100.0%
libgnomesu
100.0%
100.0%
libstorage
99.4%
99.5%
libstorage-ng
94.5%
94.6%
libzypp
99.7%
99.2%
opensuse-theme-chameleon
94.3%
93.5%
packages-i18n
89.6%
91.1%
release-notes-openSUSE
55.1%
54.6%
rmt
100.0%
100.0%
scout
100.0%
100.0%
searchPage
100.0%
100.0%
skelcd-openSUSE
100.0%
100.0%
snapper
97.6%
96.2%
software-o-o
68.6%
44.1%
yast-add-on
98.4%
93.2%
yast-apparmor
100.0%
100.0%
yast-audit-laf
100.0%
100.0%
yast-auth-client
99.3%
99.1%
yast-authserver
64.0%
57.5%
yast-autoinst
98.7%
96.1%
yast-base
99.0%
97.6%
yast-bootloader
91.6%
78.7%
yast-caasp
100.0%
100.0%
yast-cio
100.0%
100.0%
yast-cluster
86.8%
42.5%
yast-configuration_management
100.0%
100.0%
yast-control
86.4%
72.6%
yast-control-center
100.0%
100.0%
yast-country
98.2%
96.4%
yast-crowbar
100.0%
100.0%
yast-dhcp-server
99.7%
99.7%
yast-dns-server
99.7%
99.7%
yast-docker
100.0%
100.0%
yast-drbd
99.1%
89.2%
yast-fcoe-client
100.0%
100.0%
yast-firewall
98.7%
99.7%
yast-firewall-services
100.0%
100.0%
yast-firstboot
95.6%
80.8%
yast-fonts
75.0%
51.5%
yast-ftp-server
100.0%
100.0%
yast-geo-cluster
100.0%
100.0%
yast-gtk
100.0%
100.0%
yast-gtk-pkg
82.0%
83.0%
yast-hanafirewall
58.3%
13.3%
yast-hana-ha
56.7%
36.2%
yast-hana-update
14.3%
15.5%
yast-http-server
99.3%
99.7%
yast-installation
98.4%
96.6%
yast-instserver
100.0%
100.0%
yast-iplb
100.0%
100.0%
yast-iscsi-client
100.0%
100.0%
yast-iscsi-lio-server
100.0%
100.0%
yast-isns
100.0%
100.0%
yast-journal
96.0%
78.6%
yast-journalctl
100.0%
100.0%
yast-kdump
93.8%
72.3%
yast-languages_db
100.0%
100.0%
yast-ldap
100.0%
100.0%
yast-ldap-client
100.0%
100.0%
yast-mail
100.0%
100.0%
yast-migration
100.0%
100.0%
yast-multipath
100.0%
100.0%
yast-ncurses
100.0%
100.0%
yast-ncurses-pkg
95.2%
96.1%
yast-network
93.0%
88.6%
yast-nfs
98.8%
89.9%
yast-nfs_server
97.5%
96.8%
yast-nis
100.0%
100.0%
yast-nis_server
100.0%
100.0%
yast-ntp-client
98.9%
99.4%
yast-oneclickinstall
64.2%
37.6%
yast-online-update
100.0%
100.0%
yast-online-update-configuration
100.0%
100.0%
yast-opensuse_mirror
100.0%
100.0%
yast-packager
99.1%
98.9%
yast-pam
100.0%
100.0%
yast-pkg-bindings
100.0%
100.0%
yast-printer
100.0%
100.0%
yast-proxy
100.0%
100.0%
yast-qt
88.9%
93.9%
yast-qt-pkg
98.4%
98.5%
yast-rdp
100.0%
100.0%
yast-rear
98.6%
99.6%
yast-registration
88.5%
79.3%
yast-reipl
100.0%
100.0%
yast-relocation-server
100.0%
100.0%
yast-rmt
98.7%
99.1%
yast-rpm-groups
100.0%
100.0%
yast-s390
98.8%
94.2%
yast-samba-client
98.4%
99.6%
yast-samba-provision
29.6%
20.4%
yast-samba-server
100.0%
100.0%
yast-samba-users
100.0%
100.0%
yast-sap-installation-wizard
100.0%
100.0%
yast-scanner
100.0%
100.0%
yast-security
100.0%
100.0%
yast-services-manager
99.1%
99.9%
yast-slide-show
89.7%
83.7%
yast-slp
100.0%
100.0%
yast-slp-server
100.0%
100.0%
yast-snapper
100.0%
100.0%
yast-sound
100.0%
100.0%
yast-squid
100.0%
100.0%
yast-storage
85.0%
77.3%
yast-sudo
63.6%
19.9%
yast-support
100.0%
100.0%
yast-sysconfig
100.0%
100.0%
yast-tftp-server
100.0%
100.0%
yast-timezone_db
100.0%
100.0%
yast-tune
100.0%
100.0%
yast-update
99.1%
98.2%
yast-users
100.0%
100.0%
yast-vm
100.0%
100.0%
yast-vpn
100.0%
100.0%
yast-wol
100.0%
100.0%
yast-xpram
100.0%
100.0%
zypper
98.3%
97.3%
Language code sv
Text direction Left to right
153 Plural: Default plural
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
2 days ago piano_jonas Suggestion accepted release-notes-openSUSE/master - Swedish
openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. DuMed openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post och bilder, spela upp musik och film, sköta kontorsarbete, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och ha mycket nöjemer. Och dessutom ha kul!
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Du kan surfa på nätet, hantera e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och bilder, spela upp musik och film, sköta kontorsarbete och ha mycket mer. Och dessutom ha kulnöje!
2 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/master - Swedish
I openSUSE Tumbleweed finns inte längre någon fördefinierad Compose-tangentkombination eftersom <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Right Ctrl</keycap></keycombo> inte längre fungerar som förväntat.
2 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/master - Swedish
I en del fall visar inte Plymouth lösenordsprompten korrekt. För att fixa detta lägg till <literal>plymouth.enable=0</literal> till kärnans kommandorad. Se också <ulink urlxlink:href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=966255"/>.
2 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/master - Swedish
För att rapportera buggar i denna utgåva, använd openSUSE Bugzilla. För mer information se<ulink urlxlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:Submitting_bug_reports"/>.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
Ingen Defaultstandard Compose Key -tangetkombination
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
I tidigare versioner av openSUSE kunde man skriva bokstäver som inte finns i tangentbordslayouten med hjälp av cCompose key -tangentkombinationer. T.ex. för att skriva ett <quote>å</quote>, kunde man trycka ned och sedan släppa upp <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Right Ctrl</keycap></keycombo> och sedan trycka ned <keycap>a</keycap> två gånger.
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
För att definiera en systemomfattande cCompose key -tangentkombination, öppna filen <filename>/etc/X11/Xmodmap</filename> och sök efter följande rader:
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
För att skapa en användardefinierad cCompose key -tangentkombination, använd det grafiska gränssnittets konfigurationsverktyg eller kommandoradsverktyget <command>setxkbmap</command>:
2 days ago piano_jonas Translation changed release-notes-openSUSE/master - Swedish
Eller alternativt, använd en IBus inmatningsmetod som tillåter att du skriver i de bokstäver du behöver utan en cCompose key-tangent.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.