Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Asturian
20.9% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Belarusian
35.5% 21.5% 13.1% 0.7% 0.2% 0.2% Translate
Bulgarian
40.5% 22.3% 15.7% 2.8% 0.0% 0.2% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (China)
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Croatian
27.7% 11.3% 13.7% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
English
0.2% 0.1% 0.0% 5.4% 1.5% 0.2% Translate
Esperanto
0.8% 0.2% 1.5% 1.5% 0.4% 0.4% Translate
Finnish
36.4% 21.0% 12.0% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
French
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Greek
74.5% 75.6% 15.7% 2.6% 0.2% 0.2% Translate
Hebrew
34.6% 18.4% 14.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Hindi
1.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Hungarian
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Indonesian
52.7% 35.8% 14.2% 1.7% 0.0% 0.2% Translate
Italian
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Korean
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Latvian
36.4% 21.0% 12.0% 0.7% 0.0% 0.2% Translate
Lithuanian
44.2% 25.4% 15.3% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Macedonian
36.4% 21.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian (old code)
35.7% 21.8% 12.6% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Bokmål
35.5% 20.7% 13.1% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Nynorsk
40.6% 9.5% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
Occidental
74.1% 29.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Polish
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.4% 0.2% Translate
Portuguese (Brazil)
99.8% 99.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Romanian
34.2% 20.4% 11.5% 0.4% 0.0% 0.2% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.2% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Slovenian
36.6% 22.1% 12.4% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
Spanish
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 1.5% 0.2% Translate
Swedish
99.3% 90.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Turkish
37.0% 21.2% 12.2% 0.9% 0.4% 0.2% Translate
Ukrainian
64.7% 64.2% 8.7% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Vietnamese
40.7% 23.7% 15.0% 1.3% 0.0% 0.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH 5d28b722, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Number of strings 18831
Number of words 85947
Number of languages 43
Number of source strings 459
Number of source words 2257
When User Action Detail Object
2 hours ago pan93412 New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Chinese (Taiwan)
用法︰%s [選項]...

播放由 IceWM 引發的 GUI 事件所伴隨之音效檔案。
目前設定的聲音介面為︰%s 2。
Icesound 將選擇其中第一個可用介面。

選項︰

-d、--display=DISPLAY IceWM 所使用的 X11 顯示 (預設值︰$DISPLAY)。

-s、--sample-dir=DIR 指定包含聲音檔案的目錄。
預設為 $HOME/.config/icewm/sounds。

-i、--interface=TARGET 指定以下其中一或多個音效輸出介面︰%s 3,
以逗號分隔。

-D、--device=DEVICE 僅限反向相容性︰預設裝置。
請選擇 -A/-O/-S 選項之一。
-O、--oss=DEVICE 指定 OSS 裝置 (預設值為「%s」)。

-A、--alsa=DEVICE 指定 ALSA 裝置 (預設值為「%s」)。

-S、--server=ADDR:PORT 指定 ESD 伺服器位址和連接埠號碼。
對於 ESD,預設值為「localhost:16001」。
-z、--snooze=millisecs 指定聲音事件的延期間隔 (以毫秒計)。
預設值為 500 毫秒。

-p、--play=sound 播放給定聲音 (名稱或編號) 並離開。

-l、--list-files 列出可用聲音檔案路徑並離開。

--list-sounds 列出支援的聲音檔案名稱並離開。

--list-interfaces 列出支援的音效介面並離開。

-v、--verbose 詳細輸出並印出每個聲音事件。

-V、--version 印出版本資訊並離開。

-h、--help 印出此輔助畫面並離開。

回傳值︰

0 成功。
1 一般錯誤。
2 指令行錯誤。
3 子系統錯誤 (例如︰無法連接至伺服器)。

2 hours ago pan93412 New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Chinese (Taiwan)
引數無效:「%s」
2 hours ago pan93412 New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Chinese (Taiwan)
若要取得說明,請參考 man 頁面 icesh(1)。
2 days ago none Pushed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH
2 days ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Danish
2 days ago scootergrisen New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Danish
Se man-siden for icesh(1), for at få hjælp.
2 days ago scootergrisen New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Danish
Anvendelse: %s [TILVALG]...

Afspiller lydfiler ved GUI-hændelser som er rejst af IceWM.
De nuværende konfigurerede lydgrænseflader er: %s.
Icesound vil vælge den første som kan anvendes.

Tilvalg:

-d, --display=DISPLAY Display brugt af IceWM (standard: $DISPLAY).

-s, --sample-dir=MAPPE Angiver en mappe med lydfiler.
Standard er $HOME/.config/icewm/sounds.

-i, --interface=LISTE Angiver lydoutput-grænseflader. En eller flere af:
%s adskilt af kommaer.

-D, --device=ENHED Kun bagudkompatibel: standardenheden.
Foretræk venligst et af tilvalgende -A/-O/-S.

-O, --oss=ENHED Angiver OSS-enheden (standard: "%s").

-A, --alsa=ENHED Angiver ALSA-enheden (standard: "%s").

-S, --server=ADR:PORT Angiver ESD-serverens adresse og portnummer.
Til ESD er standarden "localhost:16001".

-z, --snooze=millisek Angiver snooze-intervallet mellem lydhændelser
i millisekunder. Standard er 500 millisekunder.

-p, --play=lyd Afspiller den givne lyd (navn eller nummer) og afslutter.

-l, --list-files Viser de tilgængelig lydfilstier og afslutter.

--list-sounds Viser de understøttede lydfilnavne og afslutter.

--list-interfaces Viser de understøttede lydgrænseflader og afslutter.

-v, --verbose Vær udførlig og udskriv hver lydhændelse.

-V, --version Udskriver versionsinformation og afslutter.

-h, --help Udskriver denne hjælp-skærm og afslutter.

Returværdier:

0 Succes.
1 Generel fejl.
2 Fejl ved kommandolinje.
3 Fejl ved undersystem (dvs. kan ikke oprette forbindelse til server).

2 days ago scootergrisen New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Danish
Ugyldigt argument: "%s".
4 days ago none Merged repository icewm/icewm-1-4-BRANCH
4 days ago none Merged repository icewm/icewm-1-4-BRANCH
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year