Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Asturian
20.9% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Belarusian
35.5% 21.5% 13.5% 0.6% 0.2% 0.2% Translate
Bulgarian
40.4% 22.2% 16.1% 2.8% 0.0% 0.2% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Chinese (China)
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.4% 0.2% Translate
Chinese (Taiwan)
98.7% 94.9% 1.1% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Croatian
26.9% 10.9% 13.8% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Dutch
98.7% 94.9% 1.1% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
English
0.2% 0.1% 0.0% 5.4% 1.5% 0.2% Translate
Esperanto
0.8% 0.2% 1.5% 1.5% 0.4% 0.4% Translate
Finnish
36.3% 21.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
French
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Greek
73.5% 71.1% 16.6% 2.6% 0.2% 0.2% Translate
Hebrew
34.0% 18.0% 14.8% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Hindi
1.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Hungarian
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Indonesian
52.5% 35.4% 14.6% 1.7% 0.0% 0.2% Translate
Italian
99.1% 94.8% 0.4% 0.0% 0.2% 0.2% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Korean
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Latvian
36.3% 21.0% 12.5% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
Lithuanian
44.1% 25.3% 15.7% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Macedonian
36.3% 21.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian (old code)
35.7% 21.8% 13.1% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Bokmål
35.5% 20.7% 13.5% 0.9% 0.0% 0.2% Translate
Norwegian Nynorsk
40.6% 9.5% 0.0% 0.7% 0.0% 0.4% Translate
Occidental
74.1% 29.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Persian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Polish
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 0.6% 0.2% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Romanian
34.2% 20.4% 12.0% 0.4% 0.0% 0.2% Translate
Russian
98.7% 94.9% 1.1% 0.0% 0.6% 0.2% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Slovenian
36.6% 22.1% 12.9% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
Spanish
99.4% 99.6% 0.6% 0.6% 1.5% 0.2% Translate
Swedish
98.1% 85.2% 1.5% 0.0% 1.5% 0.2% Translate
Turkish
37.0% 21.2% 12.7% 0.9% 0.6% 0.2% Translate
Ukrainian
64.1% 62.4% 9.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Vietnamese
40.6% 23.6% 15.5% 1.3% 0.0% 0.2% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH db31ed40, 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Number of strings 19053
Number of words 87612
Number of languages 43
Number of source strings 465
Number of source words 2257
When User Action Detail Object
13 hours ago none Merged repository icewm/icewm-1-4-BRANCH
12 days ago none Merged repository icewm/icewm-1-4-BRANCH
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish

-a, --alpha Använd en 32-bitsvy för genomskinlighet.
-c, --config=FILE Ladda inställningar från FILE.
-t, --theme=FILE Ladda tema från FILE.
--splash=IMAGE Visa IMAGE under uppstart.
--postpreferences Skriv ut inställningar efter all bearbetning.
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
Användning: %s [ALTERNATIV] …

Spelar ljudfiler vid grafiska IceWM-händelser.
Aktuella konfigurerade ljudgränssnitt: %s.
Icesound kommer att välja första tillgängliga.

Alternativ:

-d, --display=BILDSKÄRM Bildskärm som används av IceWM (förval: $DISPLAY)
-s, --sample-dir=DIR Anger den katalog som innehåller ljudfilerna
Standard är $HOME/.config/icewm/sounds..
-i, --interface=LIST Anger ljudgränssnitt. En eller flera av:
%s kommaseparerade.
-D, --device=DEVICE Endast bakåtkompatibilitet. Standardenhet.
Välj ett av alternativen -A/-O/-S.

-O, --oss=DEVICE Anger OSS-enhet (standard: "%s").

-A, --alsa=DEVICE Anger ALSA-enhet (default: "%s").

-z, --snooze=millisecs Anger fördröjningsintervallet mellan ljudhändelser
i millisekunder. Standard är 500 millisekunder.

-p, --play=sound Spelar upp angivet ljud (namn och nummer) och avslutar.

-l, --list-files Visar en lista över tillgängliga sökvägar för ljud och avslutar.

--list-sounds Visar en lista över tillgängliga namn på ljudfiler och avslutar.

--list-interfaces Visar en lista över ljudgränssnitt som stöds och avslutar.

-v, --verbose Var utförlig (skriver alla ljudhändelser till
standard ut).
-V, --version Skriver versionsinformation och avslutar.
-h, --help Skriver (denna) hjälpsida och avslutar.

Resultat:

0 Lyckades.
1 Allmänt fel.
2 Fel på kommandorad.
3 Fel på undersystem (dvs kan inte ansluta till server).

12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
starta om %s.
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
-c, --config=FILE Låt IceWM ladda inställningar från FILE.
-t, --theme=FILE Låt IceWM ladda temat från FILE.

-d, --display=NAME Använd NAME för att ansluta till X-servern.
-a, --alpha Använd en 32-bitsvy för genomskinlighet.
--sync Synkronisera kommunikation med X11-servern.

-i, --icewm=FILE Använd FILE som fönsterhanterare i IceWM.
-b, --nobg Starta inte icewmbg.
-n, --notray Starta inte icewmtray.
-s, --sound Starta även icesound.
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
Felaktigt värde: "%s"
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
Motif-dekorationer
12 days ago none Suggestion added icewm/icewm-1-4-BRANCH - Swedish
Motif-funktioner
2 weeks ago none Merged repository icewm/icewm-1-4-BRANCH
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year